March 15

Курс «Проектирование наклонно-направленных скважин в специализированном программном обеспечении»

Курс «Проектирование наклонно-направленных скважин в специализированном программном обеспечении»

В целях повышения квалификации и профессиональности сотрудников Служба ННБ ERIELL Group провела обучение на БПО «Бешкент» по курсу «Проектирование наклонно-направленных скважин в специализированном программном обеспечении».

В обучении, проводимом опытным ведущим инженером-технологом Службы ERIELL Directional Drilling Services Сардором Султановичем Хожамбердиевым, приняли участие инженеры-технологи по бурению наклонно-направленных скважин I и II категорий, а также сотрудники других служб Группы компаний.

На протяжении курса были изучены все функции и возможности проектирования в программном обеспечении, а именно:
- построение наклонно-направленных скважин, ЗБС-профилей различной сложности;
- расчет фактора сближения скважин (Anti-collision);
- расчет гидравлических и механических параметров, работа с графиками, их интерполяция.

Вместе с тем, разобраны основные проблемы, с которыми сталкиваются полевые инженеры в процессе бурения. Все полученные знания были закреплены на практических занятиях с помощью индивидуальных заданий для каждого участника.

«Учебный курс «Проектирование наклонно-направленных скважин в специализированном программном обеспечении» позволил глубже изучить все тонкости создания скважины в ПО на стадии строительства. Мы рассмотрели все особенности и вопросы, на решение которых раньше тратилось много времени. Проведение подобных курсов позволит нам, инженерам-технологам ERIELL Group, конкурировать на международном рынке труда и предоставлять свои услуги за рубежом», - подчёркивает инженер технолог по бурению ННС I-й категории Тимур Искендеров.

По окончании курса были проведены контрольные работы, результаты которых показали хороший уровень освоения знаний специалистами и готовность их использования в практической деятельности.

“Maxsus dasturiy ta’minotda qiya-yo’naltirilgan quduqlarni loyihalashtirish” kursi

QYB xizmati xodimlarining mahorat va malakasini oshirish maqsadida ERIELL Group “Beshkent” IChTBda “Maxsus dasturiy ta’minotda qiya-yo’naltirilgan quduqlarni loyihalashtirish” kursi bo’yicha trening o’tkazdi.

ERIELL Directional Drilling Services xizmati tajribali yetakchi muhandis-texnolog Sardor Sultanovich tomonidan o’tkazilgan treningda qiya-yo’naltirilgan quduqlarni burg’ulash bo’yicha  I va II toifali muhandis-texnologlari,shuningdek, Kompaniyalar guruhining boshqa xizmat xodimlari ishtirok etdi.

Kurs davomida dasturiy ta’minotda loyihalashtirishning barcha funksiyalari va imkoniyatlari o’rganilda, jumladan:

- Qiya-yo’naltirilgan quduqlarni qurish, Turli murakkablikdagi profillar- YUK;

- Quduqlarni yaqinlashtirish omilini hisoblash (Anti-collision);

- Gidravlik va mexanik parametrlarni hisoblash, jadvallar bilan ishlash ularning interpolyatsiyasi.

Shu bilan birga, dala muhandislarining burg’ulash jarayonida duch keladigan asosiy muammolar hal etildi.  Olingan barcha bilimlar har bir ishtirokchi uchun berilgan individual vazifalar orqali amaliy mashg’ulotlarda mustahkamlandi.

“Maxsus dasturiy ta’minotda qiya-yo’naltirilgan quduqlarni loyihalashtirish” o’quv kursi qurilish bosqichida DTda quduqlarni yaratishning nozik tafsilotlarini chuqurroq o’rganish imkonini berdi. Biz barcha o’ziga xos xususiyatlari va yechimi avvallari ko’p vaqt talab etilgan savollarni ko’rib chiqdik.  Bunday kurslarning o’tkazilishi bizga, ya’ni ERIELL muhandis-texnologlariga xalqaro mehnat bozorida raqobatlashish va o’z xizmatlarini chet elda taqdim etish imkonini beradi,” – deydi I toifali QYQ burg’ulash bo’yicha mehanik texnolog Timur Iskandarov.  .

Kurs yakunida nazorat ishi bo’lib o’tdi.  Imtixon natijalari mutaxassislar tomonidan bilimlarni o’zlashtirishning yaxshi darajasini va ulardan amaliy faoliyatda foydalanishga tayyorligini ko’rsatdi.