January 25, 2023

За год завершен ремонт 311 скважин

За год завершен ремонт 311 скважин

Специалистами ERIELL Group на проектах Sanoat Energetika Guruhi в 2022 году завершен текущий и капитальный ремонт (ТиКРС) 311 скважин, что на 21,5% превысило плановые показатели.

Согласно плану, ТиКРС должен быть проведен за год на 256 скважинах.

Работы проводились специалистами Управления текущего и капитального ремонта нефтесервисной Группы ERIELL.

ERIELL Group с 2020 года является Генеральным подрядчиком освоения месторождений Заказчика ИП ООО Sanoat Energetika Guruhi.

Работа по бурению и освоению скважин ведётся на месторождениях, расположенных в Кашкадарьинской и Бухарской областях, в Ферганской долине.

Bir yil ichida 311 ta quduq ta'mirlandi

ERIELL Group mutaxassislari tomonidan Sanoat Energetika Guruhi loyihalarida 2022 yilda 311 ta quduqlarni joriy va kapital ta'mirlash (QJvKT) yakunlandi, bu esa reja ko‘rsatkichlarini 21,5 foizga oshirdi.

Rejaga muvofiq, QJvKT bir yil ichida 256 ta quduqda o‘tkazilishi kerak edi.

Bu boradagi ishlar ERIELL neftservis guruhining joriy va kapital ta'mirlash boshqarmasi mutaxassislari tomonidan olib borildi.

ERIELL Group 2020 yildan beri buyurtmachi Sanoat Energetika Guruhi MChJ XK konlarini o‘zlashtirishda Bosh pudratchi hisoblanadi.

Quduqlarni burg‘ulash va o‘zlashtirish bo‘yicha ishlar Qashqadaryo va Buxoro viloyatlari, shuningdek, Farg‘ona vodiysida joylashgan konlarda olib borilmoqda.