January 20, 2023

«Зеварда»: еще одно крупнейшее месторождение Кашкадарьинской области

«Зеварда»: еще одно крупнейшее месторождение Кашкадарьинской области

Бухаро-Хивинский регион обладает уникальным геологическим строением и богатым углеводородным потенциалом, что подтверждено открытием здесь крупных месторождений, в числе которых и газоконденсатное месторождение «Зеварда». Оно расположено в Миришкорском районе Кашкадарьинской области. Его разработка ведется с 1978 года.

Как сообщается в статье «К вопросу деформации пласта-коллектора на месторождении Зеварда» автора Е. Петренко, одной из особенностей данного месторождения является наличие аномально высокого пластового давления, величина которого до начала разработки составляла 50,2 мПа при глубине залегания продуктивных отложений 2600-2700 м.

По информации новостного портала Tafsilar.info, начальные запасы природного газа этого месторождения составляли 305 млрд кубометров, а конденсата – 18 млн тонн. За время эксплуатации месторождения пробурено 136 скважин, а в 2021 году количество эксплуатирующихся скважин составило 82.

В 2021 году на месторождении АО «Узбекнефтегаз» ввело в эксплуатацию компрессорную станцию мощностью 3,3 млрд кубометров природного газа в год. Для обеспечения стабильной работы станции пробурены дополнительные новые скважины на месторождении и построен газовый коллектор протяженностью 5,2 км. В результате строительства данного объекта процессы добычи природного газа на месторождении «Зеварда» контролируются с полной автоматизацией.

Добываемый природный газ по трубопроводам доставляется на Мубарекский газоперерабатывающий завод.

ERIELL Group выступает Генеральным подрядчиком проекта по освоению месторождения «Зеварда», Региональным заказчиком которого является Мубарекское нефтегазодобывающее управление АО «Узбекнефтегаз».

Работа по строительству и введению в эксплуатацию новых скважин ведется компанией в рамках реализации совместно с АО «Узбекнефтегаз» «Программы мер по увеличению добычи углеводородного сырья».

«Zevarda»: Qashqadaryo viloyatidagi yana bir yirik kon

Buxoro-Xiva hududi noyob geologik tuzilishga va boy uglevodorod salohiyatga ega ekanligini bu yerdagi yirik konlarning, jumladan “Zevarda”gaz kondensat konining ochilishi ham tasdiqlaydi. Kon Qashqadaryo viloyatining Mirishkor tumanida joylashgan. Uning qazish ishlari 1978 yilda boshlangan.

Muallif E. Petrenkoning “Zevarda konida kollektor qatlamining deformasiya muammosi” maqolasida keltirilganidek, mazkur konning o‘ziga xos xususiyatlardan biri anomal yuqori qatlam bosimining mavjudligi hisoblanadi. Qazish ishlari boshlanmasdan avval bu kattalik mahsuldor qatlamlarning 2600-2700 metr joylanish chuqurligida 50,2 mPa tashkil etgan.

Tafsilar.info yangiliklar portalining ma'lumotlariga ko‘ra, ushbu konning dastabki zaxiralari 305 milliard kub metrni, kondensat esa-18 million tonnani tashkil etgan. Kondan foydalanish vaqtida 136 ta quduq burg‘ulandi, 2021 yilda esa ishga tushirilgan quduqlar soni 82 tani tashkil etdi.

2021 yilda “O‘zbekneftgaz” AJ tomonidan konda yiliga 3,3 milliard kub metr tabiiy gaz ishlab chiqarish quvvatiga ega kompressor stansiyasi foydalanishga topshirildi.

Stansiyaning barqaror ishlashini ta'minlash uchun konda qo‘shimcha yangi quduqlar burg‘ulandi va uzunligi 5,2 kilometr bo‘lgan gaz kollektori qurildi. Mazkur ob'ektni qurish natijasida “Zevarda” konida tabiiy gazni qazib olish jarayoni to‘liq avtomatlashtirish bilan nazorat qilinadi.

Qazib olingan tabiiy gaz quvurlar bo‘ylab Muborak gazni qayta ishlash zavodiga yetkaziladi.

ERIELL Group hududiy buyurtmachisi “O‘zbekneft'gaz” AJning Muborak neft-gaz qazib chiqarish boshqarmasi bo‘lgan “Zevarda” konini o‘zlashtirish loyihasida Bosh pudratchi sifatida ishtirok etadi.
Yangi quduqlarni qurish va foydalanishga topshirish bo‘yicha ishlar kompaniya tomonidan “O‘zbekneft'gaz” AJ bilan hamkorlikda “uglevodorod hom-ashyosini qazib olish bo‘yicha chora-tadbirlar dasturi” loyihasini amalga oshirish doirasida olib borilmoqda.