July 12, 2022

ERIELL: Выполняя Программу мер по увеличению добычи углеводородного сырья

ERIELL: Выполняя Программу мер по увеличению добычи углеводородного сырья

Специалистами ERIELL Group за II квартал 2022 года завершено строительство 11 скважин в рамках реализации «Программы мер по увеличения добычи углеводородного сырья».

В настоящее время для работ по данной Программе Компанией задействовано 5 буровых установок.

4 из них - ZJ-70-LDB грузоподъёмностью 450 тонн - действуют в Устюртском регионе, где ведутся работы по бурению на глубоких скважинах. А именно: скважине №№10 ОЭ (оценочно-эксплуатационная) и 12 ОЭ месторождения «Куйи Шаркий Бердах», скважине №23 месторождения «Куйи Сургиль», где проектная глубина составляет 4500 метров.

На вторую половину 2022 года по проекту запланировано завершить бурением 6 скважин и строительством 8 скважин.

Добавим, что Eriell Group является Генеральным подрядчиком в ходе выполнения «Программы мер по увеличению добычи углеводородного сырья». Программа реализуется Группой компаний совместно с АО «Узбекнефтегаз», в том числе, в направлении интенсификации притока на малодебитных скважинах.

ERIELL: Uglevodorod ishlab chiqarishni ko'paytirish bo'yicha chora-tadbirlar dasturi amalga oshirilmoqda

2022 yilning ikkinchi choragida ERIELL Group mutaxassislari “Uglevodorod qazib olishni ko‘paytirish chora-tadbirlari dasturi”ni amalga oshirish doirasida 11 ta quduq qurilishini yakunladi.

Ayni paytda kompaniyada ushbu Dastur bo'yicha 5 ta burg'ulash uskunasi ishlamoqda.

Ulardan 4 tasi – yuk ko‘tarish quvvati 450 tonna bo‘lgan ZJ-70-LDB – Ustyurt hududida foydalanilmoqda, u yerda chuqur quduqlarda burg‘ulash ishlari olib borilmoqda. Jumladan: “Quyi Sharqiy Berdaq” konining 10-sonli BE (baholash-ekpluatatsion) va 12-BE qudug‘i, “Quyi Surg‘il” konining 23-sonli qudug‘ida ishlar bajarilmoqda, loyiha chuqurligi 4500 metr.

2022-yilning ikkinchi yarmida loyiha bo‘yicha 6 ta quduqni burg‘ulash va 8 ta quduq qurilishini yakunlash rejalashtirilgan.

“Uglevodorod qazib olishni ko‘paytirish chora-tadbirlari dasturi”ni amalga oshirish jarayonida Eriell Group bosh pudratchi hisoblanadi. Dastur Kompaniyalar guruhi tomonidan “O‘zbekneftgaz” AJ bilan hamkorlikda, jumladan, marjinal quduqlarda suv oqimini intensifikatsiya qilish yo‘nalishida amalga oshirilmoqda.