March 8, 2022

ERIELL: Использование новейшего оборудования установки колтюбинга

ERIELL: Использование новейшего оборудования установки колтюбинга

ERIELL Group является обладателем технологии колтюбинга - одного из самых динамично развивающихся в мире направлений газонефтепромыслового оборудования.

Компания является обладателем 6-ти единиц установок разных типов с разной грузоподъёмностью от 20-ти до 40-ка тонн, таких как JEREH (Китай), «ФИДМАШ» (Беларусь), «УКРС» (Россия).

Колтюбинг выполняет работы на скважинах по нормализации забоя скважин, соляно-кислотной обработки пласта и освоения скважин. Работы выполняются через ГНКТ (гибкая насосно-компрессорная труба), которая установлена на колтюбинге.

За 2021 год на проектах ERIELL были выполнены работы с применением установки колтюбинга на более 200 скважинах.

Преимуществами использования колтюбинговой установки при выполнении работ на скважинах являются экономия затраты времени на СПО (спуско-подъёмные операции), освоение (вытеснение жидкости со скважины), монтаж и демонтаж оборудования. Всё это значительно сокращает финансовые затраты и сроки выполнения проектных обязательств.

ERIELL: Koltyubing qurilmasining eng yangi uskunasidan foydalanish

ERIELL Group neft'-gaz sanoati uskunalarining butun dunyoda jadal rivojlanayotgan yo‘nalishlaridan biri bo‘lgan koltyubing texnologiyasiga ega.

Kompaniya 20 dan 40 tonnagacha bo‘lgan turli yuk ko‘tarish qobiliyatiga ega JEREH (Xitoy), «FIDMASh» (Belarus'), «UKRS» (Rossiya) singari 6 ta turli qurilmalarga ega.

Koltyubing quduqlarda zaboyni me'yorga solish, qatlamga tuzli kislotali ishlov berish va quduqlarni o‘zlashtirish ishlarini bajaradi. Ishlar koltyubingda o‘rnatilgan ENKQ (egiluvchan nasos-kompressor quvuri) ishlarini bajaradi.

2021 yilda ERIELL loyihalaridagi 200 tadan ziyod quduqlarda koltyubing qurilmasidan foydalangan holda ishlar amalga oshirildi.

Quduqlardagi ishlarni amalga oshirishda koltyubing qurilmasidan foydalanishning afzalliklariga TKO (tushirish-ko‘tarish operatsiyalari), o‘zlashtirish (quduqdan suyuqlikni chiqarib tashlash), uskunalarni montaj va demontaj qilishga ketadigan vaqtni iqtisod qilish kiradi. Bularning barchasi moliyaviy harajatlar va loyihadagi majburiyatlarni bajarish muddatlarini sezilarli ravishda qisqartiradi.