June 23, 2023

Углеводороды в нашей жизни: нефтепродукты в медицине 

Углеводороды в нашей жизни: нефтепродукты в медицине

🇷🇺 Нефтепродукты окружают нас повсюду, порой многие даже не представляют, насколько прочно углеводороды вошли в нашу жизнь. В частности, лекарственные препараты, произведенные из компонентов нефти, давно получили заслуженное признание официальной медицины. Одно из наиболее известных средств лечения, полученных из нефти, - это аспирин.

В 1874 году ученым удалось выделить салициловую кислоту из фенола, и с тех пор ацетилсалициловая кислота, или попросту аспирин, стала одним из самых популярных лекарств в мире. Кроме того, из салициловой кислоты производят антисептик фенилсалицилат, который применяется для лечения колитов и других желудочно-кишечных заболеваний, а также парааминосалициловую кислоту, используемую в составе противотуберкулезных препаратов.

В 1930-х годах из нитробензола, который получают из анилина, были разработаны первые антимикробные препараты - сульфаниламиды: сульфидин, стрептоцид, сульфадимезин. Они произвели настоящий фурор в лечении болезней, вызванных микроорганизмами.

Различные производные нефти используются в препаратах, которые помогают людям справиться с аллергией, головными болями, нервным стрессом или инфекционными заболеваниями. Эфиры и спирты часто применяются при производстве антибиотиков.

Uglevodorodlarning hayotimizdagi ahamiyati: tibbiyotda neft mahsulotlari

🇺🇿 Neft mahsulotlari bizni hamma joyda o‘rab olgan, gohida ko‘pchilik uglevodorodlar bizning hayotimizda qanchalik mustahkam o‘rin egallayotganini hatto anglamaydilar. Xususan, neft tarkibiy qismlaridan tayyorlangan dori vositalari anchadan beri rasmiy tibbiyot tomonidan munosib tan olingan. Neftdan olingan ayniqsa ma'lum bo‘lgan dori vositalaridan biri – bu aspirindir.

1874 yilda olimlar fenoldan salisil kislotasini ajratib olishga muvaffaq bo‘lishdi va shundan beri asetilsalisil kislotasi yoki oddiygina aspirin dunyodagi eng mashhur dorilardan biriga aylandi. Bundan tashqari, kolit va boshqa oshqozon-ichak kasalliklarini davolash uchun antiseptik fenilsalisilat, sil kasaliga qarshi qo‘llanadigan dorilar tarkibida foydalaniladigan paraaminosalisil kislotasi ham salisil kislotasidan ishlab chiqariladi.

1930-yillarda anilindan olinadigan nitrobenzoldan mikroblarga qarshi birinchi preparatlar-sulfanilamidlar: sul'fidin, streptosid, sulfadimezinlar ishlab chiqildi. Ular mikroorganizmlar keltirib chiqaradigan kasalliklarni davolashda zo‘r muvaffaqiyat bilan hayratda qoldirdi.

Turli xil neft hosilalari insonlarga allergiya, bosh og‘rig‘lari, stress yoki yuqumli kasalliklar bilan kurashishda yordam beradigan dori vositalarida foydalaniladi. Antibiotiklarni ishlab chiqarishda ko‘pincha efirlar va spirtlar qo‘llaniladi.