January 19

Запуск Центра сопровождения бурения в ERIELL: Новый этап цифровой трансформации

Запуск Центра сопровождения бурения в ERIELL: Новый этап цифровой трансформации

Запуск Центра сопровождения бурения (ЦСБ) в ERIELL Group стал важным этапом в эволюции цифровизации, подчеркивая стремление к постоянному совершенствованию и инновациям. Этот шаг не только укрепляет позиции Группы компаний на рынке бурения, но и вносит существенный вклад в развитие отрасли в целом. Специализированные подразделения вроде ЦСБ играют ключевую роль в обеспечении устойчивости и эффективности нефтегазовой промышленности в условиях постоянно меняющейся среды.

Не менее важно, что Центр сопровождения бурения станет местом компетенции и опыта, который можно будет использовать не только внутри компании, но и для предоставления услуг другим участникам рынка. Это поспособствует развитию нефтегазовой отрасли Республики Узбекистан в целом и повысит стандарты качества и безопасности в области бурения.

На текущем этапе в ЦСБ активно налаживается коммуникация между комплексами онлайн-сопровождения DEL-150 и программными обеспечениями для ЦСБ. Также проводится тестирование ПО от ведущих мировых компаний, специализирующихся на их разработке в этом секторе.

Как отмечает Начальник ЦСБ Расул Русланович Худайбердиев, в дальнейшем планируется поэтапное внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в процессы бурения, что поможет существенно повысить эффективность, уровень безопасности процессов и снизить затраты.

ERIELLda burg'ulashni olib borish markazining ishga tushirilishi: raqamli transformatsiyaning yangi bosqichi

ERIELL Groupda Burg'ulashni olib borish markazining (BOM) ishga tushirilishi raqamlashtirish evolyutsiyasida muhim bosqich bo'lib, doimiy takomillashtirish va innovatsiyalarga sodiqlikni isbotlaydi. Bu qadam nafaqat Kompaniyalar guruhining burg‘ulash bozoridagi mavqeini mustahkamlaydi, balki butun sanoat rivojiga katta hissa qo‘shadi. BOM kabi ixtisoslashtirilgan bo'linmalar neft va gaz sanoatining barqarorligi va samaradorligini doimiy o'zgaruvchan muhitda ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.


Burg‘ulashni olib borish markazi nafaqat kompaniya ichida, balki bozorning boshqa ishtirokchilariga xizmat ko‘rsatishda ham foydalanish mumkin bo‘lgan malaka va tajriba maskaniga aylanadi. Bu butun O‘zbekiston Respublikasi neft va gaz sanoatini rivojlantirishga xizmat qiladi hamda burg‘ulash sohasida sifat va xavfsizlik standartlarini oshirishga xizmat qiladi.


Hozirgi bosqichda BOM DEL-150 onlayn olib borish tizimlari va BOM uchun dasturiy ta'minot o'rtasida faol aloqa o'rnatmoqda. Shuningdek, biz ushbu sohada ularni ishlab chiqishga ixtisoslashgan dunyoning yetakchi kompaniyalari dasturiy ta’minotini sinovdan o‘tkazamiz.

BOM rahbari Rasul Ruslanovich Xudayberdiev taʼkidlaganidek, kelgusida burgʻulash jarayonlariga sunʼiy intellektni bosqichma-bosqich joriy etish rejalashtirilmoqda, bu esa samaradorlikni, texnologik jarayon xavfsizligi darajasini sezilarli darajada oshirish va xarajatlarni kamaytirish imkonini beradi.