April 13, 2023

#НашиЛица: в кадре — Обид Зарипович Пулатов

#НашиЛица: в кадре — Обид Зарипович Пулатов

🇷🇺 ERIELL Group продолжает знакомить вас со своими сотрудниками в рубрике #НашиЛица. Герой сегодняшнего дня - Обид Зарипович Пулатов.

Обид Зарипович работает в Группе компаний мотористом. Трудовую деятельность наш герой начал в 2013 году, и по сегодняшний день продолжает трудиться на этой же должности.

По признанию Обида Зариповича, он с детства интересовался техникой и оборудованием, что в дальнейшем и привело его в профессию.

В обязанности нашего героя входит управление и эксплуатация бурового оборудования.
«Моторист должен знать принципы действия бурового оборудования, двигателей, силовых агрегатов и передающих устройств. Человек моей профессии разбирается во всех тонкостях работы оборудования, контрольно-измерительных приборов и автоматики, а также в марках и сортах горюче-смазочных материалов», - рассказывает Обид Пулатов.

По словам нашего героя, грамотная работа и исполнение своих трудовых обязанностей имеет важное значение для всей компании, ведь все процессы взаимосвязаны между собой.

Самыми ценными качествами, которые необходимы для результативной деятельности на буровых, Обид Зарипович считает работоспособность, аккуратность, ответственность, дисциплинированность и осторожность.

В свободное от любимой работы время наш герой увлекается земледелием, в котором ему помогает дружная семья.

Работая немало лет в ERIELL Group, наш герой особо отмечает дружный сплоченный коллектив, где каждый готов помочь и подсказать, а также собственные успехи и ощущение ответственности за общее дело.

#BizningQiyofalar: kadrda — Obid Zaripovich Po‘latov

🇺🇿 ERIELL Group #BizningQiyofalar ruknida sizlarni o‘z xodimlari bilan tanishtirishda davom etadi. Bugungi qahramonimiz - Obid Zaripovich Po‘latov.

Obid Zaripovich kompaniyalar guruhida motorist bo‘lib ishlaydi. Qahramonimiz o‘z mehnat faoliyatini 2013 yilda boshlagan va hozirgi kunga qadar shu lavozimda ishlab kelmoqda.

Obid Zaripovichning so‘zlariga ko‘ra, u bolalikdan texnika va asbob-uskunalarga qiziqqan bo‘lib, keyinchalik bu qiziqish uni shu kasbga yetaklagan.

Qahramonimizning vazifalariga burg‘ulash uskunalarini boshqarish va foydalanish kiradi.

«Motorist burg‘ulash uskunalari, dvigatellar, kuch agregatlari va uzatish moslamalarining ishlash prinsiplarini bilishi lozim. Bu kasbda mehnat qiladigan mutaxassis asbob-uskunalar, nazorat-o‘lchov asboblari va avtomatlashtirishning barcha nozik jihatlarini, shuningdek, yoqilg‘i-moylash materiallarining marka va navlarini yaxshi tushunishi kerak», - deydi Obid Po‘latov.

Qahramonimizning aytishicha, xatosiz ishlash va sifatida o‘z majburiyatlarini bajarish butun kompaniya uchun muhimdir, chunki, barcha jarayonlar bir-biri bilan o‘zaro boqliqdir.

Obid Zaripovich ish qobiliyati, saranjomlik, mas'uliyat, intizom va ehtiyotkorlik kabi fazilatlarni burg‘ulash qurilmasidagi samarali faoliyat uchun zarur bo‘lgan eng muhim sifatlar deb hisoblaydi.

Sevimli ishidan bo‘sh vaqtida qahramonimiz dehqonchilik bilan shug‘ullanadi. Bu ishda unga ahil oilasi yordam beradi.

Ancha yillardan beri ERIELL Group kompaniyasida ishlab kelayotgan qahramonimiz har biri yordam berish va ko‘rsatish, shuningdek, shaxsiy yutuqlari va umumiy ish uchun mas'uliyatni his qilishga tayyor inoq jipslashgan jamoani alohida ta'kidlaydi.