July 22, 2022

ERIELL: Совместная работа даёт результат

ERIELL: Совместная работа даёт результат

Специалистами ERIELL Group на месторождении «Кокчалак» (Республика Каракалпакстан) успешно применён метод зарезки бокового ствола (ЗБС). В результате на скважине, находившейся в ликвидации почти 30 лет, получен промышленный приток газа дебитом порядка 400 тыс. кубометров в сутки.

Как сообщалось ранее, скважина №3 месторождения «Кокчалак» была успешно введена в эксплуатацию в середине 2022 года.

Как отмечают специалисты ERIELL, получение газа на этой старой скважине сродни маленькому чуду. Она находилась в ликвидационном фонде с 1993 года, при этом была ликвидирована по причине бесперспективности вскрытых отложений.

В целях возвращения скважины в эксплуатацию, сотрудниками Управления капитального ремонта скважин (УКРС) вначале были проведены работы по восстановлению скважины и подготовке ее к забурке бокового ствола. Направление и траектория бокового ствола были определены заказчиком СП ООО «Natural Gas-Stream» на основе материалов сейсмики 3Д совместно со службой наклонно-направленного бурения ERIELL. Затем к работе подключилась бригада ЗБС Устюртской экспедиции ERIELL.

Настойчивость, профессионализм и слаженность работы заказчика и специалистов нефтесервисной компании дали свой результат. При освоении интервала, приуроченного к известнякам палеозойских образований, получен промышленный приток газа. Сегодня из скважины №3 стабильно поступает природный газ.

Добавим, что ERIELL Group участвует в освоении месторождения «Кокчалак» в качестве Генерального подрядчика проекта «Обустройство Акчалакской группы месторождений», заказчиком которого является СП ООО Natural Gas-Stream.

ERIELL: Hamkorlik o'z samarasini bermoqda

ERIELL Group mutaxassislari "Ko‘kchaloq" konida (Qoraqalpog‘iston Respublikasi) yon ustunni kesish usulini muvaffaqiyatli qo‘llashdi. Natijada qariyb 30 yil davomida likvidatsiyada bo'lgan quduqqa kuniga qariyb 400 ming kub metr tovar gazi kelib tushdi.

Ko‘kchaloq konidagi 3-sonli quduq 2022-yil o‘rtalarida muvaffaqiyatli ishga tushirilgan.

ERIELL mutaxassislarining fikricha, ushbu eski quduqdan gaz olish kichik mo'jizaga o'xshaydi. U 1993 yildan buyon likvidatsiya fondidan o'rin olgan.

Quduqni ekpluatatsiyaga qaytarish uchun Quduqlarni kapital ta'mirlash boshqarmasi xodimlari tomonidan quduqni qayta tiklash va burgʻulash uchun tayyorlash ishlari olib borildi. Yon ustunning yo‘nalishi va traektoriyasi buyurtmachi “Natural Gas-Stream” MChJ QK tomonidan ERIELL kompaniyasining qiya yo'naltirilgan burg‘ulash xizmati bilan hamkorlikda 3D seysmik ma’lumotlar asosida aniqlangan. Keyin ishga ERIELL kompaniyasi Ustyurt ekspeditsiyasining yon ustunni kesish brigadasi qo‘shildi.

Buyurtmachi va neft konlariga xizmati kompaniyasi mutaxassislari o‘rtasidagi qat’iyat, professionallik va jamoaviy ishning tashkil etilganligi o‘z samarasini berdi. Paleozoy qatlamlarining ohaktoshlari bilan chegaralangan intervalni o'zlashtirish davomida sanoat gaz oqimi olindi. Bugungi kunda 3-quduqdan tabiiy gaz to‘xtovsiz olinmoqda.

ERIELL Group kompaniyasi buyurtmachisi “Natural Gas-Stream” MChJ QK bo‘lgan “Oqchaloq” konlar guruhini o‘zlashtirish loyihasining Bosh pudratchisi sifatida "Ko‘kchaloq" konini o‘zlashtirishda ishtirok etmoqda.