September 22

Нефтегазовые месторождения Узбекистана: Восточный Тошли

Нефтегазовые месторождения Узбекистана: Восточный Тошли

Восточный Тошли расположен в Касанском районе Кашкадарьинской области, в 35 км северо-восточнее г. Карши.

Это пустынная равнина, повсеместно покрытая невысокими холмами, на которых произрастают различные виды трав и кустарников.

В толщах земли скрыты мезокайнозойские образования. Источником технического водоснабжения являются воды неогеновых отложений, вскрытые специально пробуренными скважинами.

Климат здесь резко-континентальный, лето жаркое и сухое, зима относительно холодная. Дождей и снега выпадает мало. Этим объясняется довольно скудное присутствие животных - птиц, грызунов, насекомых. Ближайший населенный пункт – г. Карши, с которым месторождение связано асфальтированной дорогой.

Добыча нефти и газа на Восточном Тошли ведется из горизонтов верхнеюрских отложений XIII, XV+XVa+XVI пластов, с глубины 1550 м. Пробурено 65 скважин.

В данное время бурение скважин продолжается. Среднесуточная добыча составляет примерно 75 т нефти и 12 тыс. м3/сут газа.

O’zbekistonning neft-gaz konlari: Sharqiy Toshli

Sharqiy Toshli Qashqadaryo viloyatining Koson tumanida, Qarshi shahridan 35 km shimoli-sharqda joylashgan.

Bu cho’l tekisligi bo’lib, hamma yerdan uncha katta bo’lmagan tepaliklar bilan qoplangan, ularda turli xil o’tlar va butalar o’sadi.

Yer qatlamlarida mezo-kaynozoy yotqiziqlari yashiringan. Burg’ulangan quduqlar orqali maxsus ochilgan neogen davridagi yotqiziqlar texnik suv ta’minoti manbai hisoblanadi.

Bu yerda iqlim keskin-kontinental, yozi issiq va quruq, qishi nisbatan sovuq. Yomg’ir va qor kam yog’adi. Bu jonivorlar- qushlar, kemiruvchilar, hasharotlarning nima uchun kamligini tushuntiradi. Eng yaqin aholi punkti Qarshi shahri bo’lib, u bilan konni asfalt qilingan yo’l bog’lab turadi.

Sharqiy Toshli konidagi neft va gaz chuqurligi 1550 metr bo’lgan XIII, XV+XVa+XVI plastlarning yuqori Yura qatlamlari gorizontlaridan qazib olinadi. 65 ta quduq burg’ulandi.

Ayni paytda quduqlarni burg’ulash davom etmoqda. Kuniga o’rtacha taxminan 75 tonna neft va 12 ming м3 gaz qazib olinadi.