August 11, 2022

Интересное в отрасли: Разработана 4D-модель газовых пластов

#Интересноевотрасли

Разработана 4D-модель газовых пластов

Зарубежными специалистами разработана 4D модель трёх газовых пластов Харампурского нефтегазоконденсатного месторождения.

Она учитывает геомеханические свойства горных пород, сообщает Neftegaz Territory.

Благодаря разработанной 4D модели появилась возможность детальной программы мониторинга и изучения газовых пластов.

Проект, как считают разработчики «Тюменского нефтяного научного центра» позволит увеличить экономическую эффективность добычи за счет исключения негативных сценариев бурения и своевременной корректировки операций.

Gaz qatlamlarining 4D modeli ishlab chiqildi

Xorijlik mutaxassislar tomonidan Xarampur neft va gaz kondensati konidagi uchta gaz qatlamining 4D modeli ishlab chiqildi.

U tog‘ jinslarining geomexanik xususiyatlarini hisobga oladi, deb xabar bermoqda Neftegaz Territory.

Ishlab chiqilgan 4D modeli tufayli gaz qatlamlarini kuzatish va o'rganish uchun batafsil dastur ishlab chiqishning imkoniyati paydo bo'ladi.

Tyumen neft tadqiqot markazini ishlab chiquvchilarning fikriga ko'ra, loyiha burg'ulashning salbiy ssenariylarini bartaraf etish va operatsiyalarni o'z vaqtida sozlash natijasida ishlab chiqarishning iqtisodiy samaradorligini oshiradi.