May 24

Новый рекорд на месторождении «Кандым»

Новый рекорд на месторождении «Кандым»

Бригада № 66 Экспедиции глубокого бурения № 3 под руководством бурового мастера Камолова Достона Исроиловича в очередной раз установила рекорд. Так, при бурении в 444,5 мм секции на месторождении «Кандым» с помощью буровой установки ZJ-40 суточная проходка составила 400 м, что является рекордом для этой установки.

Немаловажным является факт командной работы на скважине, в которую входят бригада, служба по буровым растворам, механики, энергетики и другие участники строительства скважины, а также четкое планирование, формирующееся на ежедневных разнарядках с отображением плана на доске планирования.

Стоит отметить, что ERIELL Group внедряет на всех объектах бурения доску планирования – один из ключевых инструментов технического предела.

“Qandim” konida yangi rekord

3-sonli Chuqur burg’ilash ekspeditsiyasining 66-sonli brigadasi burg’ilash ustasi Kamolov Doston Isroilovich rahbarligi ostida navbatdagi rekordni o’rnatdi. Shunday qilib, burg’ilash qurilmasi ZJ-40 yordamida “Qandim” konida 444,5 mmlik seksiyani burg’ilashda sutkalik kovlab borish 400 mni tashkil etib, mazkur natija ushbu qurilma uchun rekord hisoblanadi.

Bunda o’z ichiga brigada, burg’ilash eritmalari bo’yicha xizmat, mexaniklar, energetiklar va quduq qurilishining boshqa ishtirokchilarini olgan quduqdagi jamoaviy ish, shuningdek, rejalashtirish taxtasida reja bilan aks etgan kundalik vazifalar bo’yicha tuzilgan aniq rejalashtirish muhim ahamiyatga ega.

Ta’kidlash zarurki, ERIELL Group barcha burg’ilash obyektlarida texnik chegara usuli vositalaridan biri –rejalashtirish taxtasini joriy etadi.