March 30, 2022

ERIELL: Близятся к завершению работы по введению пункта подготовки нефти на «Мингбулак»

ERIELL: Близятся к завершению работы по введению пункта подготовки нефти на «Мингбулак»

ERIELL Group на месторождении «Мингбулак» завершает свою часть работы по строительству и введению временного пункта подготовки нефти (ППН).

В проекте «Временный пункт подготовки нефти (ППН) для опытно-промышленной эксплуатации нефтяных скважин на месторождении «Мингбулак», ERIELL является Генеральным подрядчиком. В реализации проекта задействован ряд компаний, в том числе Enter Engineering PTE. Ltd.

Работы ведутся ERIELL в рамках выполнение программы «Капитальное строительство основных фондов» на объектах заказчика ИП ООО Sanoat Energetika Guruhi.

По состоянию на 18 марта 2022 года со стороны ERIELL на 95% выполнены обязательства по строительной части проекта, на 89,4% - по технологической части.

В том числе, монтаж: оборудования на 95%; трубной продукции на 82%; фасонных деталей на 99,6%, монтаж запорно-регулирующей арматуры (ЗРА) на 86,9%. На 58,3% завершен монтаж контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА). Выполнение обязательств по тепловой изоляции оборудования, трубопроводов и ЗРА составило 83%.

Отметим, что по последним данным на 30 марта 2022 года, со стороны ERIELL по контрактным обязательствам поставлено 709 позиций оборудования и материалов из 730 заявленных, то есть выполнение составило 97,1%.

ERIELL: «Mingbuloq» konida neftni tayyorlash punktini ishga tushirish bo‘yicha ishlar yakuniga yetmoqda

ERIELL Group kompaniyasi “Mingbuloq” konida vaqtinchalik neftni tayyorlash punktini (NTP) qurish va ishga tushirish bo‘yicha ishlarning o‘ziga tegishli qismini yakuniga yetkazmoqda.

««Mingbuloq» konida neft' quduqlarining tajriba-sanoat ekspluatasiyasi uchun vaqtincha neftni tayyorlash punkt» loyihasida ERIELL kompaniyasi Bosh pudratchi hisoblanadi. Loyihani amalga oshirish ishida qator kompaniyalar, shu jumladan, Enter Engineering PTE. Ltd kompaniyasi ham jalb qilingan.

ERIELL tomonidan ishlar buyurtmachi Sanoat Energetika Guruhi MChJ XK ob'ektlarida «Asosiy fondalarning kapital qurilishi» loyihasi doirasida amalga oshirilmoqda.

2022 yil 18 mart holatiga ko‘ra, ERIELL tomonidan loyihaning qurilish qismi bo‘yicha majburiyatlar 95% ga, texnologik qismi bo‘yicha esa 89,4% ga bajarildi.

Shu jumladan: uskunalarda 95%; quvur konstruksiyasida 82%; o‘chiruvchi-boshqaruvchi armaturada (O‘BA) 86,9% ga montaj ishlari yakunlandi. Nazorat-o‘lchov asboblari va avtomatikaning montaj ishlari 58,3% ga yakunlandi. Uskunalar, quvurlar va O‘BAning issiqlik izolyasiyasi bo‘yicha ishlar 83% ga bajarildi.

Ta'kilab o‘tamizki, 2022 yil 30 mart kunining so‘nggi ma'lumotlariga ko‘ra, ERIELLtomonidan 730 ta murojaat bo‘yicha 709 uskuna pozisiyalari shartnoma majburiyatlari bo‘yicha yetkazib berildi, ya'ni bu boradagi ishlar bajarilishi 97,1% ni tashkil etdi.