May 10, 2023

Углеводороды в нашей жизни: чернила для принтера

Углеводороды в нашей жизни: чернила для принтера

В наше время компьютер и другая оргтехника, включая принтеры – неотъемлемая часть работы и жизни. Они упрощают деятельность многих специалистов, позволяя выполнять задачи с большим комфортом и оперативностью.

Предлагаем вам несколько интересных фактов о применении нефти в типографии:

• Первый в мире печатный станок на основе этого полезного ископаемого был изобретен еще в далеком 1440 году немецким ювелиром и изобретателем Иоганном Гутенбергом.
• Благодаря содержанию нефти и других химических веществ в составе чернил для принтера текст или картинка способны длительное время оставаться на бумаге и не стираться.
• Для производства одного картриджа используется примерно 3,3 литра нефти.
• Восстановление каждого отработанного картриджа позволяет предотвратить выбросы в среднем на 457,2 грамма пластмассы и 1,79 литра нефти.

Uglevodorodlarning hayotimizdagi ahamiyati: printer uchun siyoh

Hozirgi vaqtda komp'yuter va boshqa texnika vositalari, jumladan, printerlar–ishimiz va hayotimizning ajralmas qismidir. Ular ko‘plab mutaxassislarga katta qulaylik va tezkorlik bilan vazifalarni bajarishga imkon bergan holda faoliyatini osonlashtirmoqda.

Sizlarga neft'ning bosmaxonada qo‘llanilishi haqida bir nechta qiziqarli ma'lumotlarni taqdim etamiz:

• Ushbu foydali qazilma asosidagi dunyodagi birinchi bosmaxona dastgohi 1440 yilda Nemis zargari va ixtirochisi Iogan Gutenberg tomonidan ixtiro qilingan.
• Printer uchun siyoh tarkibidagi neft va boshqa kimyoviy moddalar tufayli matn yoki rasm qog‘ozda uzoq vaqt qolishi va o‘chmasligi mumkin.
• Bitta kartrij ishlab chiqarish uchun taxminan 3,3 litr neft' ishlatiladi.
• Har bir ishlatilgan katrijning tiklanishi o‘rtacha 457,2 gramm plastmassa va 1,79 litr neft chiqindilarini oldini olishga imkon beradi.