May 17, 2023

Уникальное достижение экспедиции ERIELL Group

Уникальное достижение экспедиции ERIELL Group

Во время бурения параметрической скважины № 1П площади «Юксалиш», расположенной на территории Республики Каракалпакстан, команде специалистов Сурхандарьинской экспедиции ERIELL Group удалось достичь уникальных результатов в области спуска обсадной колонны.

Эта скважина - часть крупного геологоразведочного проекта, направленного на изучение глубинного геологического строения и оценку перспектив возможной нефтегазоносности зон. В рамках этого проекта специалисты Сурхандарьинской экспедиции успешно произвели крепление промежуточной колонны диаметром 273 мм на глубину 4701 м. Эта колонна - одна из наиболее массивных, когда-либо используемых в Узбекистане, ее вес - более 500 тонн.

При проведении всех мероприятий была задействована буровая установка ZJ-90, обладающая самой большой грузоподъемностью в стране. Для достижения цели использовалась технология спуска колонны двумя раздельными секциями с применением специально разработанного разъединительного устройства при непосредственном участии главных специалистов. Благодаря слаженному труду буровой бригады №52, ИТР экспедиции и СКС все работы завершились успехом.

ERIELL Group ekspedisiyasining noyob yutug‘i

Qoraqalpog‘iston Respublikasi hududida joylashgan “Yuksalish” maydonida 1P-sonli parametrli quduqni burg‘ulash vaqtida ERIELL Group kompaniyasining Surxondaryo ekspedisiyasi mutaxassislari jamoasi mustahkamlovchi ustunni ishga tushirish sohasida noyob natijalarga erishdi.

Bu quduq – chuqur geologik tuzilishni o‘rganish va mumkin bo‘lgan istiqbolli neft va gazga boy zonalarni baholashga qaratilgan yirik geologik qidiruv loyihasining bir qismidir. Ushbu loyiha doirasida Surxondaryo ekspedisiyasi mutaxassislari tomonidan 4701 m chuqurlikdagi diametri 273 mm bo‘lgan oraliq ustunlarni mahkamlash muvaffaqiyatli amalga oshirildi. Bu ustun – O‘zbekistonda shu kungacha foydalanilgan eng salmoqli ustunlardan biridir. Uning og‘irligi 500 tonnadan ortiq.

Barcha tadbirlarni o‘tkazish uchun mamlakatda eng katta yuk ko‘tarish quvvatiga ega bo‘lgan ZJ-90 burg‘ulash qurilmasi ishga solindi. Burg‘ulovchilar bosh mutaxassislarning bevosita ishtirokida maxsus ishlab chiqilgan ajratuvchi qurilmani qo‘llagan holda ikkita alohida seksiyali ustunni ishga tushirish texnologiyasidan foydalandi. MTX ekspedisiyasi, TKT va burg‘ulash brigadasining tartibga solingan mehnati tufayli barcha ishlar muvaffaqiyatli yakunlandi.