May 6

Сотрудник ERIELL Group принял участие в Almaty Half Marathon

Сотрудник ERIELL Group принял участие в Almaty Half Marathon

В современном мире спорт становится не только способом поддержания здоровья, но и возможностью внести свой вклад в различные общественные и экологические инициативы. В этом контексте участие сотрудника ERIELL Group Равана Велиева в седьмом по счету Almaty Half Marathon, организованном корпоративным фондом «Смелость быть первым», заслуживает особого внимания.

Марафон, собравший на старте более 8000 участников из различных стран мира, не только объединил любителей бега, но и подчеркнул важность заботы о природе.

Благотворительный фонд «Смелость быть первым» оборудовал место мероприятия фандоматами Sparklo, чтобы участники могли сдавать пластиковые бутылки и алюминиевые банки для переработки. Это позволило каждому внести лепту в уменьшение экологического воздействия на планету.

Раван Велиев, ведущий специалист отдела проектирования строительства скважин в ERIELL Group, взял на себя вызов пробежать дистанцию в 21 километр. Его участие в мероприятии, организованном с учетом экологических аспектов, говорит об активной гражданской позиции.

Участие представителей ERIELL Group в подобных мероприятиях подтверждает приверженность здоровому образу жизни и сохранению окружающей среды.

ERIELL Group xodimi “Almaty Half Marathon”da ishtirok etdi

Zamonaviy dunyoda sport nafaqat salomatlikni qo’llab-quvvatlash usuli, balki turli ijtimoiy va ekologik tashabbuslarga o’z hissasini qo’shish imkoniyatiga ham aylanib bormoqda. Shu o’rinda ERIELL Group xodimi Ravan Veliyevning “Birinchi bo’lish jasurlik” korporativ fond tomonidan tashkil etilgan, hisob bo’yicha yettinchi "Almaty Half Marathon”dagi ishtiroki alohida e’tiborga loyiq.

Start chizig’ida dunyoning turli mamlakatlaridan 8000 dan ortiq ishtirokchini jam qilgan marafon nafaqat yugurish havaskorlarini birlashtirdi, balki tabiatni asrab-avaylash muhimligini ham ta’kidladi.

“Birinchi bo’lish jasurlik” xayriya fondi tadbir joyini Sparklo fandomatlar bilan jihozladi. Bunda ishtirokchilar plastik butilkalar va alyumin bonkalarni qayta ishlash uchun topshirishlari mumkin bo’ldi. Bu esa har bir kishiga sayyoraga ekologik ta’sirni kamaytirishga hissa qo’shish imkonini berdi.

ERIELL Groupda quduqlar qurilishini loyihalash bo’limining yetakchi mutaxassisi Ravan Veliyav 21 kilometr masofaga yugurish vazifasini o’z zimmasiga oldi. Uning ekologik jihatlar hisobga olinib tashkil etilgan tadbirdagi ishtiroki faol fuqarolik pozitsiyasi haqida gapiradi.

Bunday ko’lamdagi tadbirlar va ulardagi ishtirok hatto biznes va kasbiy faoliyatda ham atrof-muhitni saqlash bo’yicha ijtimoiy tashabbuslarda hissa qo’shish uchun vaqt va kuch topish mumkinligidan dalolat beradi.