June 24, 2022

ERIELL: Выездное совещание в РПО в г. Карши

ERIELL: Выездное совещание в РПО в г. Карши

23-24 июня 2022 года в Региональном производственном объединении (РПО) компании Eriell Oilfield Services Middle East DMCC в г. Карши состоялось выездное производственное совещание, на котором обсуждены вопросы профилактики непроизводительных расходов, связанные с инцидентами (аварии и брак в работе) при строительстве скважин.

В частности, обсужден анализ причин возникновения непроизводительных расходов, детально рассмотрены конкретные примеры допущенных инцидентов и разработан системный подход к ликвидации инцидентов, и мероприятия по их предупреждению.

Во внедряемых мероприятиях также предусмотрен обмен опытом среди сотрудников, целью которого является профилактика и недопущение возможных инцидентов на основе аналитики данных, а также минимизация ущерба.

Традиционное совещание предоставляет возможность делать выводы и обобщения, позволяющие быстро реагировать на непроизводительные расходы, случаи инцидентов, которые их вызывают, эффективнее повышать квалификацию сотрудников в этом направлении.

ERIELL: Qarshi shahridagi HIBda sayyor yig‘ilish

2022 yilning 23-24 iyun kunlari Qarshi shahridagi Eriell Oilfield Services Middle East DMCC kompaniyasining Hududiy ishlab chiqarish birlashmasida quduqlarni qurish vaqtidagi hodisalar (baxtsiz hodisalar va ishdagi nuqsonlar) bilan bog‘liq samarasiz harajatlarni oldini olish masalalari muhokamasiga bag‘ishlangan sayyor ishlab chiqarish yig‘ilishi bo‘lib o‘tdi.

Xususan, samarasiz harajatlarning kelib chiqish sabablari tahlili muhokama qilindi, yo‘l qo‘yilgan hodisalarga aniq misollar batafsil ko‘rib chiqildi va hodisalarga barham berishga hamda ularni oldini olish bo‘yicha chora-tadbirlarga tizimli yondashuv ishlab chiqildi.

Amalga oshirilayotgan chora-tadbirlarda xodimlar o‘rtasida tajriba almashish ham ko‘zda tutilgan bo‘lib, ularning maqsadi ma'lumotlarni tahlili asosida yuz berishi mumkin bo‘lgan xodisalarni oldini olish va ularga yo‘l qo‘ymaslik, shuningdek zararni minimallashtirish hisoblanadi.

An'anaviy yig‘ilish samarasiz harajatlar, ularni yuzaga keltiruvchi hodisalar holatlari ta'siriga tez javob berishga imkon beradigan umumiy xulosalarga kelish, bu yo‘nalishda xodimlarni malakasini samarali oshirish imkonini beradi.