December 27, 2023

Награждение мастеров Газлинской экспедиции

Награждение мастеров Газлинской экспедиции

26 декабря среди сотрудников Газлинской экспедиции был проведен ежемесячный День мастера с подведением итогов за 2023 год. За высокий профессионализм, трудолюбие, успешное выполнение своих обязанностей и достижение хороших результатов персонал буровых бригад награжден грамотами и памятными подарками.

Буровая бригада № 24 Газлинской экспедиции была отмечена как лучшая буровая бригада. Работники бригад № 46 и 24 Рузиев Азиз и Равшанов Сарвар были признаны лучшими буровыми мастерами экспедиции.

Также были награждены:

•  Назаров Валижон Набиевич, механик РИТС;

•  Джураев Азиз Нашвандович, технолог;

•  Набиев Хусан Суюнович, специалист по обеспечению жизнедеятельности;

•  Худойкулов Рустам Бустонович, геолог;

•  Шаропов Ахадилло Шарипович, бурильщик бригады №24;

•  Убайдуллаев Шахзод Курбонович, бурильщик бригады №115;

•  Нарзуллаев Нодир Нурилла, 1-й помощник бурильщика бригады №46;

•  Низомиддинов Лазизбек Гиёсиддин, 1-й помощник бурильщика бригады №102;

•  Журакулов Шерзод Шоим, 2-й помощник бурильщика бригады №46;

•  Кодиров Махмуджон Эбодуллаевич, 2-й помощник бурильщика бригады №20;

•  Рахманов Самат Маматович, сварщик 5 разряда;

•  Саидов Жобиржон Нормурод фельдшер буровой бригады №57, и другие сотрудники экспедиции.

Для специалистов Газлинской экспедиции уходящий год ознаменовался достижениями и успехами, а значит, встреча 2024 года пройдет с энтузиазмом и готовностью к новым свершениям.

Gazli ekspeditsiyasi ustalari taqdirlandi

26 dekabr kuni Gazli ekspeditsiyasi xodimlari orasida 2023 yil yakunlarini chiqarish bilan har oygi usta kuni o’tkazildi. Burg’ulash brigadalari ishchilari yuqori darajadagi kasbiy mahorat, mehnatsevarlik, o’z vazifalarini muvaffaqiyatli bajarganlik va yaxshi natijalarga erishganligi uchun faxriy yorliq hamda esdalik sovg’alari bilan taqdirlandi.

Gazli ekspeditsiyasining 24-sonli burg’ulash brigadasi eng yaxshi burg’ulash brigadasi deb e’tirof etildi.  46-sonli va 24-sonli brigadalar xpdimlari Ro’ziyev Aziz va Ravshanov Sarvar ekspeditsiyaning eng yaxshi burg’ulovchi ustalari den tan olindi.

Shuningdek quyidagilar ham taqdirlandi:

•  RMTT mexanigi Nazarov Valijon Nabiyevich;

•  Texnolog Jo’rayev Aziz Nashvandovich;

• Hayot faoliyatini ta'minlash bo'yicha mutaxassis Nabiyev Xusan Suyunovich;

•  Geolog Xudoyqulov Rustam Bo’stonovich;

• 24-sonli brigade burg’ulovchisi Sharopov Axadillo Sharipovich;

•  115-sonli brigada burg’ulovchisi Ubaydullayev Shaxzod Qurbonovich;

•  46-sonli brigade burg’ulovchisi yordamchisi;

•  102-sonli brigada burg’ulovchisining 1-toifali yordamchisi Nizomiddinov Lazizbek G’iyosiddin;

•  46-sonli brigada burg’ulovchisining 2-toifali yordamchisi Jo’raqulov Sherzod Shoim;

•  20-sonli brigada burg’ulovchisining 2-toifali yordamchisi Qodirov Maxmudjon Ebodullayevich;

•  5-toifali payvandchi Raxmanov Samat Mamatovich;

•  57-sonli burg’ulash brigadasi feldsheri Saidov Jobirjon Normurod va ekspeditsiyaning boshqa xodimlari.

Gazli ekspeditsiyasi mutaxassislari uchun tugayotgan yil muvaffaqiyatlar va g’alabalarga boy bo’ldi, demak 2024 yil uchrashuvi zavq-shavq va yangi marralarni zabt etishga tayyorlik bilan o’tadi.