February 14, 2023

Что производят из одного барреля нефти?

Что производят из одного барреля нефти?

Нефтяной баррель – единица измерения объёма нефти равная 159 литрам или 42 галлонам. Такая единица исторически использовалась в США и представляла собой обычную бочку. На мировом рынке нефти баррель используется в качестве основной единицы измерения.

Как сообщается автором Jeff Desjardins на информационном портале нефтегазовой отрасли Trusted energy intelligence, из одного барреля нефти можно получить:

📌 52 кг пластмассы;
📌 3000 полиэтиленовых пакетов;
📌 85 л бензина;
📌 30 литров дизельного топлива;
📌 25 литров авиационного топлива;
📌 10 литров нефтяного кокса (твёрдый остаток вторичной переработки нефти или нефтепродуктов);
📌 6,8 литров мазута;
📌 5,4 литра сжиженного газа;
📌 12 баллонов с пропаном;
📌 1 литр моторного масла;
📌 1,8 кг древесного угля;
📌 170 восковых свечек.

Но это еще не все. После производства всех вышеперечисленных продуктов также остается достаточно нефтепродуктов, которые можно использовать в качестве основы для:

🔹 39 рубашек из полиэстера;
🔹 750 карманных гребней;
🔹 540 зубных щеток;
🔹 65 пластиковых совков;
🔹 23 обруча;
🔹 65 пластиковых стаканчиков для питья;
🔹 195 мерных стаканов на одну чашку;
🔹 11 пластиковых корпусов телефонов и др.

Основными продуктами, производимыми из нефти, являются:

🔻 разные виды топлива;
🔻 синтетические ткани;
🔻 пластмасса;
🔻 лекарства;
🔻 моторные масла;
🔻 удобрения;
материалы для строительства трубопроводов и линий электропередач;
🔻 синтетические каучуки;
🔻 солнечные батареи;
🔻 пищевые продукты.

Кроме того, современную фармацевтику невозможно представить без препаратов, в составе которых имеются нефтепродукты. В частности, в состав аспирина входит фенол, в состав стрептоцида – нитробензоол, в состав антибиотиков – эфиры и спирты. Медицинские материалы состоят в основном из пластмассы и искусственного каучука.

Таким образом, нефть удивительное ископаемое топливо, важнейший ресурс, без которого цивилизованный мир не сможет функционировать.

Bir barrel neftdan nima tayyorlash mumkin?

Neft barreli – 159 litrga yoki 42 gallonga teng bo‘lgan neft hajmining o‘lchov birligi. Bunday birlik tarixda AQShda ishlatilgan va o‘zida oddiy bochkani ifodalagan. Jahon bozorida barrel asosiy neft o‘lchov birligi sifatida ishlatiladi.

“Trusted energy intelligence” neft va gaz sanoatining axborot portalida muallif Jeff Desjardins ta'kidlaganidek, bir barrel neftdan quyidagilarni olish mumkin:

📌 52 kg plastmassa;
📌 3000 ta polietilen qoplar;
📌 85 litr benzin;
📌 30 litr dizel yoqilg‘isi;
📌 25 litr aviasiya yoqilg‘isi;
📌 10 litr neft koksidan (neft yoki neft mahsulotlarini ikkilamchi qayta ishlashdan olingan qattiq qoldiq);
📌 6,8 litr mazut;
📌 5,4 litr suyultirilgan gaz;
📌 12 ballon propan;
📌 1 litr motor moyi
📌 1,8 kg yog‘och ko‘miri;
📌 170 mum sham.

Lekin bu hali hammasi emas. Yuqorida sanab o‘tilgan barcha mahsulotlar ishlab chiqarilganidan so‘ng, quyidagilar uchun asos sifatida ishlatilishi mumkin bo‘lgan yetarli miqdorda neft mahsulotlari qoladi:

🔹 39 ta poliester ko‘ylaklar;
🔹 750 ta cho‘ntak eshkaklari;
🔹 540 ta tish cho‘tkalari;
🔹 65 ta plastik kurakchalar;
🔹 23 ta halqa;
🔹 65 ta ichish uchun plastik stakanlar;
🔹 Bir finjonga 195 ta o‘lchov stakanlari;
🔹 11 ta plastik telefon qobiqlari va boshqalar.

Neftdan ishlab chiqariladigan asosiy mahsulotlar:

🔻 Har xil turdagi yoqilg‘i;
🔻 Sintetik matolar;
🔻 plastmassa;
🔻 dori-darmonlar;
🔻 motor moylari;
🔻 o‘g‘itlar;
🔻 quvurlar va elektr uzatish liniyalarini qurish uchun materiallar;
🔻 sintetik kauchuklar;
🔻 quyosh batareyalari;
🔻 oziq-ovqat mahsulotlari.

Bundan tashqari, zamonaviy farmasevtikani tarkibida neft mahsulotlari bor bo‘lgan dori vositalarisiz tasavvur qilib bo‘lmaydi. Xususan, aspirin tarkibida fenol, streptosid tarkibida-nitrobenzol, antibiotiklar tarkibida esa-efir va spirtlar bor. Tibbiy materiallar asosan plastmassa va sun'iy kauchukdan iborat.

Shu tariqa, neft - hayratlanarli qazilma yoqilg‘i va eng muhim resurs bo‘lib u siz sivilizasiyalashgan dunyo ishlay olmaydi.