October 31, 2023

ProERIELL: долото Enduro 360

ProERIELL: долото Enduro 360

ERIELL Group впервые в Узбекистане начала применение новейшего долота Enduro 360. Особенность долота заключается во вращении алмазных резцов на 360 градусов, что позволяет использовать его более равномерно и предотвращает износ в конкретной точке. Это значительно повышает долговечность инструмента, особенно при работе с абразивными породами, увеличивает эффективность бурения.

Усиленный двойной ряд алмазных резцов SHARC обеспечивает долоту высокую устойчивость к абразивному износу, благодаря чему долото способно достичь максимальной скорости бурения (МСБ).

«Применение долота Enduro 360 на месторождении «Западный Куйи Сургиль» 1П показало впечатляющие результаты: в интервале 4383-4502 метров удалось успешно пробурить 119 метров, при скорости бурения 2,5 метра в час. Это было особенно важно при бурении в абразивных, твёрдых и плотных кварцевых песчаниках, содержащихся в шламе до 100%», - отметил Сухроб Шаймуродович Элмурзаев, специалист по долотам производственно-технического отдела ПО ERIELL Group.

В настоящее время специалистами Группы компаний ведутся работы над новыми дизайнами для оптимизации и модернизации типов долот с применением передовых технологий. На месторождении «Западный Куйи Сургиль» 1П уже используется гибридное долото, оборудованное лопастями и шарошками, что позволяет более эффективно решать задачи бурения в сложных условиях.

ProERIELL: Enduro 360 iskanasi

O‘zbekistonda birinchi marta ERIELL Group eng so‘nggi Enduro 360 iskanasidan foydalanishni boshladi. Iskananing o‘ziga xos xususiyati olmosli kesgichlarning 360 gradusga aylanishi bo‘lib, undan bir tekisda foydalanish imkonini beradi va ma’lum bir nuqtada eskirishning oldini oladi. Bu abraziv jinslar bilan ishlashda asbobning chidamliligini sezilarli darajada oshiradi va burg'ulash samaradorligini oshiradi.

SHARC olmosli kesgichlarning mustahkamlangan ikki qatori iskanani abraziv eskirishga yuqori qarshilik bilan ta'minlaydi, bu esa iskananing maksimal burg'ulash tezligiga erishish imkonini beradi.

"G‘arbiy Quyi Surg‘il" 1P konida Enduro 360 iskanasidan foydalanish ajoyib natijalarni ko‘rsatdi: 4383-4502 metr oraliqda soatiga 2,5 metr burg‘ulash tezligida 119 metrni muvaffaqiyatli burg‘ulash mumkin bo‘ldi. Bu so'qmoqlar tarkibida 100%gacha bo'lgan abraziv, qattiq va zich kvars qumtoshlarini burg'ulashda muhim ahamiyatga ega edi, - dedi ERIELL Group dasturiy ta'minotining ishlab chiqarish va texnik bo'limining iskana bo'limi mutaxassisi Suxrob Shaymurodovich Elmurzayev.

Hozirda kompaniyalar guruhi mutaxassislari ilg'or texnologiyalardan foydalangan holda iskana turlarini optimallashtirish va modernizatsiya qilish bo'yicha yangi dizaynlar ustida ishlamoqda. "G‘arbiy Quyi Surg‘il" 1P konida pichoq va kesgichlar bilan jihozlangan gibrid iskana qo‘llanilmoqda, bu esa qiyin sharoitlarda burg‘ulash bilan bog‘liq muammolarni yanada samarali hal qilish imkonini beradi.