December 19, 2022

Очередной газопровод подключен к средствам ЭХЗ

Очередной газопровод подключен к средствам ЭХЗ

Специалистами ERIELL Group в первой декаде декабря завершены работы по подключению к средствам электрохимической защиты (ЭХЗ) очередного газопровода Мубарекского нефтегазодобывающего управления (Кашкадарьинская область).

А именно, подключён газопровод протяженностью 632 метра от Блока входных ниток-5 (БВН) «Алан» до газопровода БВН-2 и Дожимной компрессорной станции-2 (ДКС) «Алан».

Работа по строительству и введению новых скважин ведется Группой компаний в рамках реализации совместно с АО «Узбекнефтегаз» «Программы мер по увеличению добычи углеводородного сырья».

Отметим, что электрохимзащита в настоящее время является наиболее качественным средством защиты металлических трубопроводов от коррозии. Проведение ЭХЗ направлено на уменьшение скорости протекания электрохимической коррозии сооружений, изготовленных из металлов. Требование о применении ЭХЗ для нефтегазовых трубопроводов содержится в соответствующих госстандартах.

Navbatdagi gaz quvuri EKH vositalariga ulanldi

ERIELL Group mutaxassislari tomonidan dekabrning birinchi o‘n kunligida Muborak neft-gaz qazib olish (Qashqadaryo viloyati) boshqarmasining navbatdagi gaz quvuri Elektrkimyo himoya vositalariga (EKH) ulash bo‘yicha ishlar yakunlandi.

Ya'ni, uzunligi 632 metr bo‘lgan “Alan” gaz quvuri kirish iplari blokidan (KIB) KIB-2 va “Alan” siquv kompressor stansiyasi (SKS) gacha ulandi.

Yangi quduqlarni qurish va foydalanishga topshirish bo‘yicha ishlar Kompaniyalar guruhi tomonidan “Uglevodorod hom-ashyosini qazib olishni oshirish bo‘yicha chora-tadbirlar dasturi” doirasida “O‘zbekneft'gaz” AJ bilan birgalikda amalga oshirilmoqda.

Shuni ta'kidlash joizki, elektrkimyoviy himoya hozirgi vaqtda metallga oid quvurlarni zanglashdan saqlovchi eng sifatli vosita hisoblanadi. EKHni o‘tkazish metalldan tayyorlangan qurilmalarning elektrokimyoviy korroziyaga o‘tish tezligini kamaytirishga qaratilgan. Neft-gaz quvurlari uchun EKHni qo‘llash talabi tegishli davlat standartlarida mavjud.