March 6, 2023

В свет вышло новое издание серии «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира»

В свет вышло новое издание серии «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира»

При поддержке ERIELL Group опубликованы два тома серии «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира» под названием «Традиционный узбекский костюм по материалам музейных и частных коллекций Узбекистана».

Презентация издания состоялась в Музее прикладного искусства Узбекистана в рамках выставки «Миллий либос - Миллий рамзи».

Основой для публикации стали исторические данные и сохранившиеся образцы одежды, которые передают богатейшее национальное наследие узбекского народа.

Первый том посвящен мужской и женской одежде, которую носили в Бухаре, Самарканде, Ташкенте и Ферганской долине. Второй том рассказывает о национальной одежде Сурхандарьи, Кашкадарьи, Хорезма и Каракалпакстана.

Кроме того, на тематической выставке были представлены 30 томов книг-альбомов серии «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира», а также продемонстрированы национальные костюмы всех регионов Узбекистана, образцы которых хранятся в музейных и частных коллекциях по всему миру.

“O‘zbekiston madaniy merosi jahon to‘plamlarida” turkumining yangi nashri dunyo yuzini ko‘rdi

ERIELL Group ko‘magida “O‘zbekiston madaniy merosi jahon to‘plamlarida” turkumining “O‘zbekiston muzeylari va shaxsiy kolleksiyalar materiallari asosidagi an'anaviy o‘zbek liboslari” nomli ikki jildi chop etildi.

Nashrning taqdimoti O‘zbekiston amaliy san'at muzeyida “Milliy libos-Milliy ramzi” ko‘rgazmasi doirasida bo‘lib o‘tdi.

O‘zbek xalqining boy milliy merosini o‘zida aks ettiruvchi bizgacha yetib kelgan kiyim-kechak namunalari va tarixiy ma'lumotlar nashr uchun asos bo‘lib xizmat qildi.

Birinchi jildi Buxoro, Samarqand, Toshkent va Farg‘ona vodiysida kiyilgan erkaklar va ayollar kiyimlariga bag‘ishlanadi. Ikkinchi jildi esa Surxondaryo, Qashqadaryo, Xorazm va Qoraqalpog‘iston milliy kiyimlari haqida hikoya qiladi.

Bundan tashqari, tematik ko‘rgazmada “O‘zbekiston madaniy merosi jahon to‘plamlarida” turkumining 30 jildlik kitob-al'bomlari taqdim etildi, shuningdek, jahon bo‘ylab muzey va xususiy kolleksiyalarda saqlanayotgan na'munalar-O‘zbekiston barcha hududlarining milliy liboslari namoyish etildi.