October 26, 2023

ERIELL Group запустила уникальный продукт i-QVOT

Группа компаний ERIELL запустила уникальную систему закупок – i-QVOT. Это единое информационное пространство, созданное для обеспечения прозрачности тендерных процедур.

Интеллектуальный продукт уже объединяет на своей площадке крупные отраслевые компании, такие как: Saneg, Enter Engineering, Ферганский нефтеперерабатывающий завод, а также более 3 тысяч зарегистрированных контрагентов.

Использование i-QVOT для проведения тендерных процедур предполагает ряд преимуществ:

• Быстрый выход на заказчиков вне зависимости от их географического расположения;
• Быстрый и удобный поиск информации о проведении новых закупок;
• Расширение рынка сбыта своих товаров, работ или услуг;
• Прозрачность сделок, оценку конкурсных преимуществ;
• Снижение временных и финансовых затрат на предоставление конкурсной документации;
• Здоровую конкуренцию, исключающую неценовые методы ведения борьбы;
• Полное владение информацией о проводимых торгах за счет автоматического уведомления о конкурсах и их поэтапном проведении.

Подробнее о системе i-QVOT и ее преимуществах рассказывается в нашем видео.
Также вся информация о продукте размещена на сайте компании https://www.eriell.com/i-qvot/.

ERIELL Group i-QVOT noyob mahsulotini ishga tushirdi

ERIELL kompaniyalar guruhi noyob xaridlar tizimi – i-QVOT ishga tushirdi. Bu tender jarayonlarining shaffofligini ta'minlash uchun yaratilgan yagona axborot maydonidir.

Intellektual mahsulot o'z platformasida Saneg, Enter Engineering, Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi kabi yirik sanoat kompaniyalarini, shuningdek, ro'yxatdan o'tgan 3 mingdan ortiq kontragentlarni birlashtirgan.

Tender jarayonlari uchun i-QVOTdan foydalanish bir qator afzalliklarga ega:

• Mijozlarning geografik joylashuvidan qat'i nazar ularga tezkor chiqish;
• Yangi xaridlar haqidagi ma'lumotlarni tez va qulay qidirish;
• Mahsulotlar, ishlar yoki xizmatlar bozorini kengaytirish;
• Operatsiyalarning shaffofligi, tanlov ustunliklarini baholash;
• Tender hujjatlarini taqdim etish uchun vaqt va moliyaviy xarajatlarni qisqartirish;
• Narxsiz bellashuv usullaridan tashqari sog'lom raqobat;
• Tenderlar to'g'risida avtomatik ravishda xabar berish va ularni bosqichma-bosqich amalga oshirish hisobiga o'tkazilayotgan tender savdolari to'g'risidagi ma'lumotlarga to'liq egalik qilish.

i-QVOT tizimi va uning afzalliklari haqida batafsil ma'lumot videomizda taqdim etilgan.
Shuningdek, mahsulot haqidagi barcha ma'lumotlar kompaniyaning https://www.eriell.com/i-qvot/ veb-saytida joylashtirilgan.