March 26

Нефтегазовые месторождения Узбекистана. Нефтегазовое месторождение «Хартум»

Нефтегазовые месторождения Узбекистана. Нефтегазовое месторождение «Хартум»

В нашей постоянной рубрике «Нефтегазовые месторождения Узбекистана» расскажем о месторождении «Хартум». Оно относится к категории зрелых и открыто в период между 1945, 1957 и 1982 годами.

В административном отношении месторождение «Хартум» находится на территории Андижанского района одноименной области Республики Узбекистан.

Ближайшим населенным пунктом является селение Харабек, расположенное в 1,5 км к югу от месторождения.

Климат района, как и всей Ферганской долины, резко континентальный – жаркий и сухой летом, зимы здесь короткие, в большинстве случаев теплые, снега выпадает мало и держится он не более 1-1,5 месяцев. С наступлением летней жары травяной покров выгорает, местность приобретает полупустынный характер.

Среднегодовая температура составляет 14-15°С, максимальная летом до +45°С, минимальная зимой -20°С.

Основной горизонт месторождения «Хартум» – Бухарские слои VIII пласт. Проектная глубина составляет по вертикали 2750 м.

Специалистами ERIELL Group здесь пробурены скважины № 82, 85 и 86.

O’zbekistonning neft-gaz konlari. “Xartum” neft-gaz koni

“O’zbekistonning neft-gaz konlari” doimiy ruknimizda “Xartum” haqida gapirib beramiz. U “ancha rivojlangan” toifaga kirgan va 1945,1957 va 1982 yillar orasida kashf etilgan.

Ma’muriy jihatdan “Xartum” koni O’zbekiston Respublikasi Andijon viloyati Andijon tumani hududida joylashgan. Kondan 1,5 km janubda joylashgan Xarabek qishlog’i eng yaqin aholi punkti hisoblanadi.

Tuman iqlimi, butun Farg’ona vodiysi kabi keskin kontinental – yozda issiq va quruq, bu yerda qish qisqa, ko’p hollarda iliq bo’ladi, qor kam yog’adi va u 1-1,5 oydan ortiq turmaydi. Jazirama yoz kelishi bilan hamma yerni o’t-o’lan qoplaydi. Hudud yarimcho’l tabiatga ega bo’ladi.

O’rtacha yillik harorat 14-15 °С, yozda maksimal harorat +45°С, qishda minimal harorat -20°С ni tashkil etadi. “Xartum” konining asosiy gorizonti – Buxoro qatlamlari VIII plastlar. Loyihaviy chuqurlik vertikal bo’yicha 2750 metrni tashkil etadi.
ERIELL Group mutaxassislari tomonidan bu yerda 82, 85 va 86-sonli quduqlar burg’ulandi.