April 24, 2022

ERIELL: Получить нефть спустя 46 лет

ERIELL: Получить нефть спустя 46 лет

ERIELL Group на месторождении «Ходжаабад» (Андижанская область) успешно проведен ремонт скважины, благодаря чему на ней начали получать нефть впервые с 1976 года.

Скважина №334 была пробурена и начала действовать ещё в далёком 1950 году, в 1976 году она передана в ликвидационный фонд.

Современные технологии капитального ремонта скважин (КРС), применяемые ERIELL Group, позволили дать скважине №334 практически вторую жизнь.

Бригадой КРС №99 Управления капитального ремонта скважин ERIELL в период с 3 по 31 января 2022 года был проделан необходимый объем работ, геолого-технологические мероприятия, что дало возможность вернуть скважину в эксплуатацию и получить нефть.

Используя современные технологии, оборудование и технические средства, при проведении КРС, в частности, были выполнены следующие работы:
- Разбуривание цементных мостов и нормализация забоя с применением современных инструментов (в т. ч. 3-х шарошечное долото, торцевой фрез, магнитный и забойный фрез и другие);
- Геофизические исследования по определению насыщения пластов нефтью;
- Интерпретация геофизических данных на передовых программах разработанных в США и Германия (геоинформационная система);
- Интенсификация пласта с применением кислотной композиции (рецептура НоуХау).

После спуска насоса, объект передан заказчику.

«Результат ввода в эксплуатацию скважины №334 месторождения «Ходжаабад» доказал эффективность проведенных ERIELL Group работ, что было подтверждено получением притока нефти дебитом 5,3 тонн в сутки. В настоящий момент, после вывода на режим, скважина работает со среднесуточным дебитом нефти до 3 тонн в сутки», - отметил директор ИП ООО Sanoat Energetika Guruhi Шокир Файзуллаев.

Добавим, что работа проведена в рамках проекта «Капитальный ремонт основных фондов» заказчика ИП ООО Sanoat Energetika Guruhi. ERIELL Group является Генеральным подрядчиком проекта.

ERIELL: 46 yildan so‘ng neft olish

ERIELL Group tomonidan «Xo‘jaobod» konida (Andijon viloyati) quduqni ta'mirlash muvaffaqiyatli o‘tkazilib, buning natijasida 1976 yildan beri birinchi marta neft' olina boshlandi.

334-sonli quduq uzoq 1950 yilda burg‘ulanib, ishga tushirilgan, 1976 yilda u likvidasiya fondiga o‘tkazilgan.

ERIELL Group tomonidan qo‘llanilayotgan quduqni kapital ta'mirlashning zamonaviy texnologiyalari (UKRS) 334-sonli quduqqa deyarli ikkinchi hayot bag‘ishlash imkonini berdi.

Joriy yilning 3 yanvardan 31 yanvargacha bo‘lgan davrda QKT 99-sonli ERIELL quduqlarini kapital ta'mirlash brigadasi tomonidan quduqdan foydalanish va neft olishga imkon beradigan zarur hajmdagi ishlar amalga oshirildi.

Xususan, QKT ishlarini amalga oshirishda zamonaviy texnologiyalar, uskunalar va texnik vositalardan foydalangan holda quyidagi ishlar amalga oshirildi:
- Sement ko‘priklarini burg‘ulash va zaboyni turli xil asboblar (jumladan 3 sharoshkali doloto, yon yuzani frezlash, magnit va zaboy frezi va boshqalar) yordamida normallashtirish;
-Qatlamlarning neft bilan to‘yinganligini aniqlash bo‘yicha geofizik tadqiqotlar;
- AQSh va Germaniyada ishlab chiqilgan ilg‘or dasturlar (geoaxborot tizimi)da geofizik ma'lumotlarni interpretasiya qilish;
- Kislotali kompozisiyadan foydalangan holda qatlamni intensifikasiya qilish (NouXau resepturasi).

Nasos tushirilgach, ob'ekt buyurtmachiga topshirildi.

««Xo‘jaobod» konining 334-sonli qudug‘ining ishga tushirilishi ERIELL Group tomonidan amalga oshirilgan ishlar samaradorligini isbotladi va natijada debiti sutkasiga 5,3 tonna bo‘lgan neft oqimi olindi. Ayni paytda, quduq tartibli ishga tushirilgandan so‘ng, neft debiti kuniga o‘rtacha 3 tonnagacha bo‘lgan ko‘rsatkich bilan ishlamoqda» - dedi Sanoat Energetika Guruhi MChJ XK direktori Shokir Fayzullaev.

Mazkur yo‘nalishdagi ishlar buyurtmachi Sanoat Energetika Guruhi MChJ XKning «Asosiy fondlarni kapital ta'mirlash» loyihasi doirasida olib borilganini qayd etish joiz. ERIELL Group loyihaning Bosh pudratchisi hisoblanadi.