October 6, 2022

Новый уровень подготовки инженерных кадров

Новый уровень подготовки инженерных кадров

Самаркандский Международный Технологический Университет заключил меморандум о сотрудничестве с Консорциумом глобального образования (CGE, США).

Подписание состоялось в ходе рабочего визита в сентябре 2022 года ректора нового вуза Юсуфа Абдуллаева в Соединенные Штаты.

Самаркандский Международный Технологический Университет является учреждением высшего образования Узбекистана нового типа. Получив официальную регистрацию летом 2022 года, самаркандский вуз уже в этом учебном году открыл подготовительные курсы и пригласил к преподаванию на них отечественных и зарубежных педагогов на конкурсной основе.

Вузом также начата интенсивная работа по интеграции в международную образовательную систему высшей школы, одним шагов которой является сотрудничество с CGE.

Консорциум глобального образования (CGE) — это организация частных аккредитованных университетов в США и дочерних университетов-партнеров за рубежом, расположенная в Атланте. Каждый год CGE помогает сотням преподавателей и тысячам студентов участвовать в зарубежных программах обучения.

В настоящее время CGE объединяет более 40 вузов, которые представляют свыше 72 тысяч студентов и более 7,3 тысяч преподавателей. Опыт их сотрудничества доказывает, что администрация вузов, их педагоги и студенты могут оказывать глобальное влияние на международное образование через взаимодействие и обмен профессиональным опытом.

Самаркандский Международный Технологический Университет нацелен на подготовку высококвалифицированных инженерных кадров мирового уровня, что имеет важное значение для развития успешной интеграции Узбекистана в мировую экономику.

В таких кадрах заинтересована и нефтесервисная Группа компаний ERIELL, которая на собственном опыте знает, что будущее – за высококвалифицированными специалистами, обладающими передовыми инженерными знаниями, креативным мышлением, навыками создания и внедрения инновационных технологий. Путь к этому лежит через новое техническое образование с учётом мировых стандартов и лучшей международной практики.

Muhandis kadrlarni tayyorlashning yangi darajasi

Samarqand xalqaro texnologiya universiteti Global ta'lim Konsorsiumi (CGE, AQSh) bilan hamkorlik memorandumini imzoladi.

Imzolash joriy yilning sentyabr oyida yangi universitet rektori Yusuf Abdullaevning AQShga amaliy tashrifi doirasida bo‘lib o‘tdi.

Samarqand xalqaro texnologiya universiteti O‘zbekistonda yangi turdagi oliy ta'lim muassasasi hisoblanadi. 2022-yilning yozida rasmiy ro‘yxatdan o‘tgan Samarqand universiteti joriy o‘quv yilida tayyorlov kurslarini ochdi va ularga dars berish uchun tanlov asosida mahalliy va xorijlik o‘qituvchilarni taklif qildi.

Universitet shuningdek, xalqaro oliy ta'lim tizimiga integratsiyalashuv bo‘yicha jadal ishlarni boshladi, uning bir bosqichi CGE bilan hamkorlikdir.

Global ta'lim konsorsiumi (CGE) — Amerik Qo‘shma Shtatlardagi akkreditasiyadan o‘tgan xususiy universitetlar va Atlantada joylashgan chet eldagi sho‘ba hamkor universitetlardan iborat tashkilotdir. Har yili CGE yuzlab o‘qituvchi va minlab talabalarga xorijdagi ta'lim dasturlarida qatnashishida yordam beradi.

Hozirgi kunda CGE 72 mingdan ortiq talaba va 7,3 mindan ziyod o‘qituvchilarni ifodalovchi 40 dan ortiq universitetlarni birlashtiradi. Ularning hamkorlk tajribasi universitetlar ma'muriyati, ularning o‘qituvchilari sotrudniches va talabalari o‘zaro harakati va kasbiy tajribasini almashish orqali xalqaro ta'limga global ta'sir ko‘rsatishi mumkinligini isbotladi.

Samarqand xalqaro texnolgiya universiteti O‘zbekistonning jahon iqtisodiyotiga muvaffaqiyatli integratsiyalashuvi uchun muhim ahamiyatga ega bo‘lgan jahon darajasidagi yuqori malakali muhandis kadrlarni tayyorlashni maqsad qilgan.

Kelajak ilg‘or muhandislik bilimi, ijodiy fikrlash, innovasion texnologiyalarni yaratish va joriy etish ko‘nikmalariga ega bo‘lgan yuqori malakali mutaxassislar bilan bog‘liqligini o‘z tajribasidan biladigan ERIELL kompaniyasining neft konlariga xizmat ko‘rsatish guruhi ham Bunga jahon standartlari va eng yaxshi xalqaro amaliyotni hisobga olgan holda yangi texnik ta'lim yo‘li orqali erishish mumkin.