September 14, 2023

В реестре "Память мира" - узбекские подлинники

В реестре "Память мира" - узбекские подлинники

Всемирное Общество по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана активно сотрудничает с ЮНЕСКО.

Недавно ЮНЕСКО пополнила реестр "Память мира" 64 документальными коллекциями.
От Узбекистана вошли "Архивный сборник кабинета Кушбеги Бухарского эмирата" и "Произведения Мавлоно Джалалуддина Руми".

В крупнейший архив правителей Бухары входят около 9,5 тысячи достоверных подлинников, отражающих исторические события, происходившие на протяжении более 200 лет на территориях нынешних Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана и Афганистана, на арабском, персидском, узбекском, русском, чагатайском и других языках.

"Произведения Мавлоно Джалолиддина Руми" – полное собрание сочинений поэта, философа, ученого и богослова, жившего в XIII веке.

Программа "Память мира" была основана ЮНЕСКО в 1992 году для сохранения ценных архивных и библиотечных коллекций мира и широкого распространения информации о хранящихся в них сокровищах.

Всемирное Общество по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана основано проектом «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира», генеральным спонсором которого является ERIELL Group.

“Jahon xotirasi” reestrida – O’zbekiston asl nusxalari

O’zbekiston madaniy merosini o’rganish, saqlash va ommalashtirish bo’yicha Butunjahon jamiyati YUNESKO bilan faol hamkorlik qiladi.

Yaqinda YUNESKO “Jahon xotirasi” reestrini 64 ta hujjatli kolleksiyalar bilan to’ldirdi.
Reestrga O’zbekistonning “Buxoro amirligi Qushbegi mahkamasining arxiv to’plami” va “Mavlono Jaloliddin Rumiy asarlari” kirdi.

Buxoro hukmdorlarining yirik arxivida hozirgi O’zbekiston, Turkmaniston, Tojikiston va Afg’oniston hududlarida 200 yildan ortiq vaqt mobaynida sodir bo’lgan tarixiy voqealarni mujassam etgan arab, fors, o’zbek, rus, chig’atoy va boshqa tillardagi 9,5 mingga yaqin ishonchli asl nusxalar o’rin olgan.

“ Mavlono Jaloliddin Rumiy asarlari”– XIII asrda yashab ijod qilgan shoir, faylasuf, olim va teolog asarlarining to’liq to’plamidir.

“Jahon xotirasi” dasturi 1992 yilda YUNESKO tomonidan asos solingan bo’lib, dunyoning qimmatli arxiv va kutubxona kolleksiyalarini saqlash, ularda saqlanayotgan xazinalar haqidagi ma’lumotlarni keng tarqatish maqsadida yaratilgan.

O’zbekiston madaniy merosini o’rganish. saqlash va ommalashtirish bo’yicha Butunjahon jamiyati Bosh homiysi ERIELL Group hisoblangan “O’zbekiston madaniy merosi jahon to’plamlarida” loyihasi asosida tashkil etilgan.