February 19

Курс «Управление проектами»: итоги и результаты

Курс «Управление проектами»: итоги и результаты

Международная нефтесервисная Группа ERIELL завершила курс профессионального развития «Управление проектами» для сотрудников. Этот курс разработан для повышения навыков управления проектами и включает в себя экспертные лекции, кейс-стади (case study) и практические занятия, проводимые опытными преподавателями и практикующими профессионалами в области проектного управления.

Профессор кафедры «Менеджмент» Академии государственного управления при Президенте РУз, доктор экономических наук Хамидулин Михаил, и директор компании Information Processing PE по внедрению международных стандартов ISO Бурнашев Ильдар выступили в качестве преподавателей, предоставляя участникам курса уникальные знания и практический опыт.

Курс проходил с 10 января по 20 февраля 2024 года и осветил ключевые аспекты проектного управления, включая технологии проектной деятельности, управление стоимостью и качеством проекта, управление рисками, методы оценки эффективности проекта и многое другое.

Участников курса сотрудники «Управления бюджетирования, управленческой отчетности и аналитики» ERIELL Group получили возможность расширить свои профессиональные знания и навыки, а также применить их на практике для повышения эффективности и результативности проектов.

Прохождение курса предполагает не только получение новых знаний, но и развитие конкретных навыков, необходимых для успешного управления проектами. Он также позволит участникам оценить свои знания и умения в практических задачах и проектных симуляциях.

«Инициатива отражает стратегическое обязательство ERIELL Group к профессиональному развитию своих сотрудников и усилению своей экспертной базы в области управления проектами. Мы уверены, что обучение на этом курсе поможет нашим сотрудникам стать еще более эффективными и квалифицированными специалистами, что в конечном итоге принесет дополнительную ценность нашей Группе компаний и нашим клиентам», - подчеркнула Сатарова Наталья, начальник управления бюджетирования, управленческой отчетности и аналитики.

"Loyihalarni boshqarish" kursi: xulosa va natijalar

ERIELL xalqaro neft xizmati guruhi xodimlari uchun “Loyihalarni boshqarish” kasbiy rivojlanish kursini yakunladi. Mazkur kurs loyihalarni boshqarish ko’nikmalarini oshirish uchun ishlab chiqilgan bo’lib, tajribali o’qituvchilar va amaliyot o’tayotgan professionallar tomonidan o’tkaziladigan loyiha boshqaruvi sohasidagi ekspertlar ma’ruzalari, keys-stadi (case study) va amaliy mashg’ulotlarni o’z ichiga oladi.

O’zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasining “Menejment” kafedrasi professori, Iqtisodiyot fanlari doktori Xamidulin Mixail va ISO xalqaro standartlarni joriy etish bo’yicha Information Processing PE kompaniyasi direktori Burnashev Ildar o’qituvchilar sifatida ishtirok etib, kurs ishtirokchilariga noyob bilimlar va amaliy tajriba taqdim etdilar.

Kurs 2024 yilning 10 yanvaridan 20 fevraliga qadar bo'lib o'tdi va unda loyiha boshqaruvining asosiy jihatlari, jumladan, loyiha faoliyati texnologiyalari, loyiha qiymati va sifatini boshqarish, xavflarni boshqarish, loyiha samaradorligini baholash usullari va ko’plab boshqa mavzular yoritildi.

Kurs ishtirokchilari ya’ni ERIELL Group “byudjetlashtirish, boshqaruv hisobi va tahlilini boshqarish” boshqarmasi xodimlari o’z bilim va mahoratlarini kengaytirish, shuningdek, loyihalarning sifati va natijadorligini oshirish uchun ularni amaliyotda qo'llash imkoniyatiga ega bo’ldi.

Kursda o’qib chiqish nafaqat yangi bilimlarni olish, balki yana loyihalarni muvaffaqiyatli boshqarish uchun zarur bo’lgan aniq ko’nikmalarni rivojlantirishni ham ko’zda tutadi. U shuningdek, ishtirokchilarga amaliy vazifalar va loyihaviy mashg’ulotlarda o’z bilim va mahoratlarini baholash imkonini beradi.

“Tashabbus ERIELL Group kompaniyasining o’z xodimlarini kasbiy rivojlanishi va loyihalarni boshqarish sohasida ekspert bazasini kuchaytirishga bo’lgan strategik majburiyatini aks ettiradi. Ishonchimiz komilki, ushbu kursdagi tahsil xodimlarimizga yanada kerakli va malakali mutaxassis bo’lishga yordam beradi, pirovardida kompaniyalar guruhimiz hamda mijozlarimizga qo’shimcha qiymat olib keladi”- deya ta’kidlaydi byudjetlashtirish, boshqaruv hisobi va tahlili boshqarmasi boshlig’i Satarova Natalya.