March 15, 2023

ERIELL поддержит издание книги о рукописях  

ERIELL поддержит издание книги о рукописях

Уникальные экспонаты Государственного музея литературы имени Алишера Навои будут представлены в очередной книге-альбоме из серии "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира", издание которой поддерживается ERIELL Group.

Работа над книгой ведётся Всемирным обществом по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана

Красочное издание расскажет об избранных экспонатах богатейшей коллекции музея – порядка 100 редких рукописей. Самой уникальной из них является рукопись Алишера Навои «Хамса», переписанная в 1842 году в Коканде. Она содержит 45 редчайших, великолепных миниатюр средневековых художников.

В книге также будут представлены рукопись Алишера Навои «Бадоеъ-ул-бидоя», переписанная в Герате в 1486 году, рукопись Махмуда Замахшарий «Муқаддимат-ул-адаб», рукопись Алишера Навои «Девон», переписанная в Бухаре в 1526 году, рукопись Захриддина Мухаммада Бобура «Мубаййин», переписанная в 16 веке.

Кроме рукописей в издание войдут и другие экспонаты. По словам куратора проекта, кандидата искусствоведения Шахло Абдуллаевой, Музей литературы также обладает обширной коллекцией живописных картин, скульптур, изделий декоративно-прикладного искусства.

Государственный музей литературы имени Алишера Навои и сам является уникальным историческим архитектурным памятником, основанным в 1939 году в честь 500-летия со дня рождения Алишера Навои.

Экспозиция музея состоит из более чем 17 000 произведений искусства. Здесь собраны более 65000 документов о жизни и деятельности писателей нашей страны. У истоков создания музея стоял известный деятель наук Узбекистана, литературовед, профессор Хамид Сулейманов.

ERIELL qo‘lyozmalar haqidagi kitobni nashr etishni qo‘llab-quvvatlaydi

Alisher Navoiy nomidagi Davlat adabiyot muzeyining noyob eksponatlari “O‘zbekiston madaniy merosi jahon to‘plamlarida” turkumining navbatdagi kitob –al'bomda taqdim etiladi. Nashr ERIELL Group kompaniyasi tomonidan qo‘llab-quvvatlanmoqda.

Kitob ustidagi ishlar O‘zbekiston madaniy merosini o‘rganish, asrash va ommalashtirish bo‘yicha Butunjahon jamiyati tomonidan olib borilmoqda.

Rangli nashrda muzeyning boy kolleksiyasining tanlangan eksponatlari – 100 ga yaqin nodir qo‘lyozmalar haqida so‘z boradi. Ulardan eng noyobi Alisher Navoiyning 1842 yilda Qo‘qonda qayta yozilgan “Xamsa” qo‘lyozmasidir. Bu qo‘lyozmada o‘rta asr rassomlarining 45 ta noyob miniatyura asari mavjud.

Kitobda shuningdek, Alisher Navoiyning Hirotda 1486 yilda ko‘chirilgan “Badoe'-ul-bidoya” qo‘lyozmasi, Mahmud Zamaxshariyning “Muqaddimat-ul-adab”, Alisher Navoiyning 1526 yilda Buxoroda qayta yozilgan “Devon”, Zaxiriddin Muhammad Boburning 16 asrda qayta yozilgan “Mubayyin” qo‘lyozmalari ham taqdim etiladi.

Nashrda qo‘lyozmalardan tashqari boshqa eksponatlar ham o‘rin oladi. Loyiha kuratori, san'atshunoslik kandidati Shaxlo Abdullaevaning so‘zlariga ko‘ra, adabiyot muzeyida rang-tasvir, haykaltaroshlik, dekorativ-amaliy san'at asarlarining keng kolleksiyasi saqlanmoqda.

Alisher Navoiy nomidagi adabiyot muzeyining o‘zi ham 1939-yilda Alisher Navoiy tavalludining 500 yilligi sharafiga barpo etilgan noyob tarixiy me'moriy yodgorlik hisoblanadi.

Muzey ekspozisiyasi 17 mingdan ortiq san'at asarlaridan iborat. Bu yerda mamlakatimiz yozuvchilarining hayoti va ijodiga oid 65 mingdan ortiq hujjat jamlangan. Muzeyni tashkil etilishida O‘zbekistonning taniqli fan arbobi, adabiyotshunos, professor Xamid Suleymanov hissasi katta.