July 20, 2022

История нефти и газа Узбекистана: Первые скважины

История нефти и газа Узбекистана: Первые скважины

Знаете ли вы, что добыча нефти в Узбекистане началась в 1885 году? Ее добывали из двух колодцев в Ферганской долине. Это время можно назвать началом развития нефтегазовой отрасли Узбекистана.

Нефть, полученную из двух скважин, перегоняли на небольшом заводе, а произведенный керосин отправляли на арбах и верблюдах в Андижан, Коканд, Ташкент на хлопкоочистительные заводы, маслобойни, а также населению для использования в быту. Мазут применялся в качестве топлива на железной дороге.

В 1904 году на одной из скважин месторождения Чимион с глубины более 270 метров был получен сильный фонтан нефти, что явилось основой для создания первого в республике нефтепромысла.

O'zbekiston neft va gaz tarixi: Birinchi quduqlar

O‘zbekistonda neft qazib olish 1885 yilda boshlanganini bilasizmi? Ushbu davrda Fargʻona vodiysidagi ikkita quduqdan neft qazib olingan. Bu vaqtni O‘zbekistonda neft va gaz sanoati rivojlanishining boshlanishi deyish mumkin.

Ikki quduqdan olingan neft kichik zavodda qayta ishlangan, olingan kerosin arava va tuyalarda Andijon, Qoʻqon, Toshkentda joylashgan paxta tozalash korxonalariga, yogʻ ishlab chiqarish zavodlariga, shuningdek, aholi foydalanishi uchun joʻnatilgan. Mazut temir yo'l uchun yoqilg'i sifatida ishlatilgan.

1904 yilda Chimyon konining quduqlaridan birida 270 metrdan ortiq chuqurlikdan kuchli neft favvorasi olingan, bu respublikada birinchi neft konining yaratilishiga asos boʻlgan.