May 20, 2022

Новое в снижение обводнённости скважин

Новое в снижение обводнённости скважин

Снижению обводнённости скважин начинают помогать возможности современного программно-аппаратного комплекса (ПАК).

При исследовании действующей горизонтальной скважины с многостадийным гидроразрывом на Арланском месторождении, применение ПАК позволило повысить эффективность ремонтно-изоляционных работ и снизить обводненность добываемой жидкости с 99% до 75%.

Таким образом суточный дебит нефти увеличен почти на 10 тонн. Такой подход с использованием ПАК начинают применяться в Башкирии для повышения эффективности разработки зрелых месторождений, где снижение обводненности имеет большое значение.

По данным «Neftegaz Territory», до конца года здесь планирует задействовать геофизический комплекс в освоении еще 15 скважин. В целом число скважин, построенных методом многостадийного гидроразрыва пласта (ГРП), имеет тенденцию к росту.

Quduqlarning suvliligini kamaytirishda yangilik

Quduqlarning suvliligini kamaytirishga zamonaviy dasturiy-apparat majmua (DAM) ning imkoniyatlari yordam bera boshladi.

Arlan konidagi amaldagi ko‘p bosqichli gidrobo‘linmali bo‘ylama quduqni tadqiq etishda DAMdan foydalanish ta'mirlash-izolyasiyalash ishlarining samaradorligi oshirish va qazib olinayotgan suyuqlikning suvliligini 99%dan 75% gacha tushirish kamaytirish imkonini berdi.

Shu tarzda neft' qazib olishning bir sutkalik debiti deyarli 10 tonnaga oshirildi. DAMdan foydalangan holda bunday yondashuv Boshqirdistonda ko‘p yillik konlarni ishlash samaradorligini oshirish uchun foydalanila boshlangan bo‘lib, suvlilikning kamayishi u yerda katta ahamiyatga ega bo‘lgan.

«Neftegaz Territory» ma'lumotlariga ko‘ra, yil yakunigacha bu yerda yana 15 ta quduqni o‘zlashtirishda geofizikaviy majmuani ishga tushirish rejalashtirilgan. Umuman, qatlamni ko‘p bosqichli girobo‘lish usuli bilan qurilgan quduqlar soni ortib bormoqda.