March 2, 2022

ERIELL: Продолжается процесс обустройства на «Южном Мубареке»

ERIELL: Продолжается процесс обустройства на «Южном Мубареке»

ERIELL Group в середине февраля 2022 года введена в эксплуатацию очередная скважина на месторождении «Южный Мубарек» (Кашкадарьинская область).

Ввод в эксплуатацию скважины №52 данного месторождении Мубарекского нефтегазодобывающего управления осуществлено 17 февраля. Здесь также выполнено строительство газопровода-шлейфа диаметром 168х6 мм и протяженностью 2,312 км.

Кроме того, 15 февраля на объекте: «Строительство газопровода от ГСП-5 «Шимолий Бердах» до г/п ГСП «Арслан» - УКПГ «Шаркий Бердах» завершены работы по электроснабжению средств электрохимзащиты (ЭХЗ). Для этого осуществлено строительство высоковольтной линии электропередачи протяженностью 6,2 км на объектах Устюртского газодобывающего управления (Республики Каракалпакстан).

Добавим, что данная работа реализуется в рамках «Программы мер по увеличению добычи углеводородного сырья на 2017-2022 гг.» в части «Обустройство нефтегазовой инфраструктуры».

Заказчиком проекта является АО «Узбекнефтегаз». ERIELL Group оказывает в качестве Генподрядчика услуги по обустройству нефтегазовой инфраструктуры по данному проекту с 2017 года.

ERIELL: «Janubiy Muborak»da obodonlashtirish jarayoni davom ettirilmoqda

ERIELL Group tomonidan joriy yilning fevral oyi o‘rtasida «Janubiy Muborak» (Qashqadaryo viloyati) konida navbatdagi quduq ishga tushirildi.

Muborak neft va gaz qazib chiqarish boshqarmasining №52-sonli qudug‘ini ishga tushirish 17 fevral kuni amalga oshirildi. Bu yerda shuningdek diametri 168x6 mm va uzunligi 2,312 km bo‘lgan shleyfli gaz quvuri qurilishi amalga oshirildi.

Bundan tashqari, 15 fevral kuni «Shimoliy Berdaq» GYP dan «Arslon» GYP g/p - «Sharqiy Berdaq» GKTQ" gacha gaz quvuri qurilishi" ob'ektida elektr kimyo himoya (EKH) vositalarining elektr ta'minoti bo‘yicha ishlar yakunlandi. Buning uchun Ustyurt gaz qazib chiqarish boshqarmasi (Qoraqalpog‘iston Respublikasi) ob'ektlarida uzunligi 6,2 km bo‘lgan yuqori kuchlanishli elektr uzatish liniyasi qurilishi amalga oshirildi.

Mazkur yo‘nalishdagi ishlar «2017-2021 yillarda uglevodorod xom-ashyosi qazib olishni oshirish bo‘yicha chora-tadbirlar dasturi» doirasida «Neft' va gaz infratuzilmasini obodonlashtirish» bo‘yicha amalga oshirilayotganini qayd etish joiz.

Loyiha buyurtmachisi «O‘zbekneft'gaz» AJ hisoblanadi. ERIELL Group Bosh pudratchi sifatida
2017 yildan beri mazkur loyiha bo‘yicha neft' va gaz infratuzilmasini obodonlashtirish bo‘yicha xizmatlarni ko‘rsatib kelmoqda.