February 25, 2022

ERIELL: Продолжается работа на месторождении «Самантепа»

ERIELL: Продолжается работа на месторождении «Самантепа»

ERIELL Group к середине февраля 2022 года выполнен ряд задач по обустройству месторождения «Самантепа» в Кашкадарьинской области. В частности, 14 февраля компанией завершено благоустройство скважины №131.

Также к этому сроку подключены к средствам электрохимзащиты (ЭХЗ) 6 скважин данного месторождения (№№ 126, 127, 128, 129, 130, 131).

Добавим, что данная работа реализуется в рамках «Программы мер по увеличению добычи углеводородного сырья на 2017-2022 гг.» в части «Обустройство нефтегазовой инфраструктуры».

Заказчиком проекта является АО «Узбекнефтегаз». ERIELL Group оказывает в качестве Генподрядчика услуги по обустройству нефтегазовой инфраструктуры на месторождении «Самантепа» с 2017 года.

ERIELL: «Somontepa» konidagi ishlar davom ettirilmoqda

ERIELL Group tomonidan joriy yilning o‘rtasigacha Qashqadaryo viloyatidagi «Somontepa» konini obodonlashtirish bo‘yicha qator vazifalar amalga oshirildi. Xususan, 14 fevral kuni kompaniya tomonidan №131-sonli quduqni obodonlashtirish ishlari yakunlandi.

Shuningdek, shu muddatga qadar mazkur konning 6 ta qudug‘i (№№ 126, 127, 128, 129, 130, 131) elektr kimyo himoyasi (EKH) vositalariga ulandi.

Mazkur yo‘nalishdagi ishlar «2017-2021 yillarda uglevodorod xom-ashyosi qazib olishni oshirish bo‘yicha chora-tadbirlar dasturi» doirasida «Neft'-gaz infratuzilmasini obodonlashtirish» yo‘nalishida amalga oshirilmoqda.

Loyiha buyurtmachisi «O‘zbekneft'gaz» AJ hisoblanadi. ERIELL Group Bosh pudratchi sifatida «Somontepa» konida 2017 yildan beri neft' va gaz infratuzilmasini obodonlashtirish xizmatlarini ko‘rsatib kelmoqda.