February 4

Продвижение технологии улавливания и хранения диоксида углерода

Продвижение технологии улавливания и хранения диоксида углерода

В Ташкенте состоялась встреча представителей компаний Air Products и Baker Hughes со специалистами «Узбекнефтегаза», а также сотрудников компаний GRDC, SANEG и ERIELL Group. Целью мероприятия стало обсуждение поиска эффективных методов снижения выбросов диоксида углерода, его улавливания и хранения (CCS), являющегося одним из ключевых аспектов борьбы с климатическими изменениями.

В ходе обсуждения на встрече были выявлены потенциальные объекты в Узбекистане, на которых можно успешно применять технологию CCS.

Компании Air Products и Baker Hughes выразили готовность к сотрудничеству с АО «Узбекнефтегаз» и другими заинтересованными сторонами в реализации проектов CCS в Узбекистане. Были обозначены методы взаимодействия и предварительная дорожная карта проекта, которая включает в себя этапы и сроки реализации, а также определение ключевых целей и показателей успеха.

Расул Русланович Худайбердиев, начальник Центра сопровождения бурения ERIELL Group отметил, что встреча стала важным шагом на пути к развитию технологии улавливания и хранения диоксида углерода в Узбекистане. Это событие подчеркивает важность сотрудничества между производством, правительством и обществом в борьбе за сохранение окружающей среды и смягчении воздействия на изменение климата.

Для справки

Улавливание и хранение диоксида углерода (CCS) — это инновационная технология, позволяющая улавливать CO2, образующийся в результате промышленных процессов, и хранить его под землей, чтобы предотвратить его выброс в атмосферу. Это не только снижает воздействие на окружающую среду и изменение климата, но также открывает новые возможности для экономического развития и экологической устойчивости.

Улавливание и хранение диоксида углерода имеет ряд значительных преимуществ. Во-первых, это способствует сокращению выбросов CO2, что в свою очередь помогает снизить воздействие на изменение климата. Во-вторых, CCS позволяет использовать углеродные отходы в процессах добычи энергии и промышленного производства, что улучшает экологическую эффективность и уменьшает зависимость от традиционных источников энергии.

Uglerod dioksidini ushlab qolish va saqlash texnologiyalarini takomillashtirish

Toshkentda “Air Products” va “Baker Hughes” kompaniya vakillarining “O’zbekneftgaz” mutaxassislari, shuningdek, GRDC, SANEG va ERIELL Group kompaniya xodimlari bilan uchrashuvi bo’lib o’tdi. Uchrashuvdan ko’zlangan asosiy maqsad iqlim o’zgarishlariga qarshi kurashishning asosiy jihatlaridan biri hisoblangan uglerod dioksidi chiqindilarini kamaytirish, uni tutish va saqlash (CCS) bo’yicha samarali usullarini muhokama qilishdan iborat bo’ldi.

Uchrashuvda CCS texnologiyasini muvaffaqiyatli qo’llash mumkin bo’lgan O’zbekistondagi salohiyatli obyektlar aniqlab olindi. Air Products va Baker Hughes kompaniyalari O’zbekistonda CCS loyihalarini amalga oshirishda “O’zbekneftgaz” AJ va boshqa manfaatdor tomonlar bilan hamkorlik qilishga tayyor ekanliklarini bildirdilar. Hamkorlik doirasida amalga oshirish bosqichlari va muddatlarini o’z ichiga olgan loyihaning dastlabki yo’l haritasi va o’zaro harakat usullari belgilandi, shuningdek, asosiy maqsadlar va muvaffaqiyat ko’rsatkichlari aniqlab olindi.

ERIELL Group burg’ulashni qo’llab-quvvatlash markazi boshlig’i Rasul Ruslanovich Xudoyberdiyev uchrashuv O’zbekistonda uglerod dioksidini tutish va saqlash texnologiyalarini rivojlantirish yo’lida tashlangan muhim qadamlardan biri bo’lganini qayd etdi. Bu voqea atrof-muhitni saqlashda kurash va iqlim o’zgarishiga ta’sirni kamaytirishda ishlab chiqarish, hukumat va jamiyat o’rtasidagi hamkorlikning muhimligini yana bir bor ta’kidlaydi.

Ma’lumot uchun: Uglerod dioksidini tutish va saqlash (CCS) — bu sanoat jarayonlari natijasida hosil bo’ladigan CO2 tutish va uning atmosferaga chiqishini oldini olish uchun uni yer ostida saqlashga imkon beruvchi innovatsion texnologiyadir. Bu nafaqat atrof-muhit va iqlim o’zgarishiga ta’sirni kamaytiradi, balki yana iqtisodiy rivojlanish va ekologik barqarorlik uchun yangi imkoniyatlarni ochadi. Uglerod dioksidini tutish va saqlash bir qator afzalliklarga ega.

Birinchidan bu CO2 chiqindilarini kamaytirishga xizmat qilib, o’z navbatida iqlim o’zgarishiga ta’sirini kamaytirishga yordam beradi. Ikkinchidan, CCS energiya qazib olish va sanoat ishlab chiqarish jarayonlarida uglerod chiqindilaridan foydalanish imkonini berib, ekologik samaradorlikni yaxshilaydi va an’anaviy energiya manbalariga qaramlikni kamaytiradi.