June 9, 2022

Вопрос-Ответ

#ВопросОтвет

ВОПРОС: В новостях нефтегазовой отрасли встречается понятие «обводнённость». Можно узнать подробнее, что оно означает?

ОТВЕТ: Обводнённость скважины – это содержание воды в продукции скважины.

Определяется обводнённость, как отношение дебита воды к сумме дебитов нефти и воды. Чем ниже обводнённость скважины, тем лучше.

Очень различным может быть характер обводнения пластов-коллекторов. Это зависит от ряда причин, в том числе, свойств продуктивных пластов, начальных условий залегания нефти и газа в пласте, системы разработки месторождений.

Обводнённость определяют систематическим отбором проб жидкости, поступающей из скважина, а также с помощью автоматического контроля.

#SavolJavob

SAVOL: Neft va gaz sanoati yangiliklarida «suv bosishi» tushunchasi uchrab turadi. Bu nimani anglatishini aniqroq bilsa bo‘ladimi?

JAVOB: Quduqni suv bosishi - bu quduqdagi suv miqdori.

Suv bosishi, suv debitining neft va suv debiti yig‘indisiga nisbati kabi aniqlanadi. Quduqni suv bosishi qanchalik past bo‘lsa, shuncha yaxshi.

Qatlam-kollektorlarning suv bosish xususiyati juda turli xil bo‘lishi mumkin. Bu bir qator sabablarga, jumladan, qatlamlarning unumdor xosslariga, qatlamda neft va gaz hosil bo‘lishining dastlabki shartlariga hamda konlarni qazish tizimiga bog‘liq.

Suv bosishi, quduqdan keladigan suyuqlik namunalarini muntazam tanlab olish, shuningdek, avtomatik nazorat qilish orqali aniqlanadi.