August 4, 2022

ERIELL: Завершено совещание по программам геологического развития на 2023-2024 гг.

ERIELL: Завершено совещание по программам геологического развития на 2023-2024 гг.

В ERIELL Group 3-4 августа 2022 года состоялось выездное геолого-техническое совещание по программам геологического развития и формирования производственного графика по строительству скважин в 2023-2024 гг., в реализации которых нефтесервисная компания выступает Генеральным подрядчиком.

В ходе двух дней рассмотрены итоги полугодия производственной деятельности по этим направлениям на объектах Генеральных заказчиков Surhan Gas Chemical Operating Company, Gazli Gas Storage, Sanoat Energetika Guruhi, Natural Gas Stream.

В частности, участниками совещания обсуждены Программы развития и перспективы разведки, а также эксплуатационного бурения на нефть и газ на перспективных месторождениях.

Представлены данные по сейсморазведочным исследованиям, цифровые структурные карты и заключения по ним, предложены оптимальные конструкции скважин для безопасного бурения разведочных и эксплуатационных скважин.

Также обсуждали выступления по перспективным направления геолого-разведочных работ.

В ходе совещания озвучены планы по обсуждаемым направлениям на II полугодие 2022 года.

ERIELL: 2023-2024 yillarga mo'ljallangan geologik rivojlanish dasturlari bo'yicha yig'ilish yakunlandi.

2022-yilning 3-4-avgust kunlari ERIELL Group kompaniyasida neft konlariga xizmat ko'rsatish kompaniyasi Bosh pudratchi sifatida ishtirok etayotgan loyihalarning geologik rivojlanish dasturlari va 2023-2024-yillarda quduqlarni qurish bo‘yicha ishlab chiqarish grafigini shakllantirishga bag'ishlangan sayyor geologik-texnik yig‘ilish bo‘lib o‘tdi.

Ikki kun davomida Surhan Gas Chemical Operating Company, Gazli Gas Storage, Sanoat Energetika Guruhi, Natural Gas Stream obyektlarida ushbu yo'nalishlar bo'yicha yarim yillik ishlab chiqarish faoliyati yakunlari ko‘rib chiqildi.

Xususan, yig‘ilish ishtirokchilari tomonidan rivojlanish dasturlari va istiqbolli konlarni qidirish, shuningdek, istiqbolli konlarda neft va gazni qazib olish bo‘yicha burg‘ulash ishlarini olib borish masalalari muhokama qilindi.

Seysmik qidirish tadqiqotlari bo'yicha ma'lumotlar, raqamli strukturaviy xaritalar va ular bo'yicha xulosalar taqdim etildi, qidiruv va ekpluatatsion quduqlarini xavfsiz burg'ulash uchun optimal quduq loyihalari taklif etildi.

Shuningdek, geologiya-qidiruv ishlarining istiqbolli yo‘nalishlari bo‘yicha chiqishlar muhokama qilindi.

Yig‘ilishda 2022-yilning ikkinchi yarmiga mo‘ljallangan muhokama qilingan yo‘nalishlar bo‘yicha rejalar e’lon qilindi.