February 26

Наши Лица: В кадре - Бозоров Холбек Эсонович

#НашиЛица: В кадре - Бозоров Холбек Эсонович

Сегодня в регулярной рубрике #НашиЛица представляем вам Бозорова Холбека Эсоновича - бурильщика 6-го разряда в бригаде № 66 Каршинской экспедиции ERIELL Group. Работать в Группе компаний он начал в 2011 году, и с тех пор активно участвует в бурении.

Его обязанности включают осуществление процесса бурения, обеспечение технической безопасности и точное выполнение задач.

Трудовая деятельность в ERIELL Group принесла Холбеку Бозорову значительный опыт, новые навыки и знания о работе с инновационными технологиями. Он принимал участие в различных проектах, в том числе зарубежных, а также сотрудничал с АО «Узбекнефтегаз» и другими компаниями Узбекистана. В рамках этих проектов ему удалось достичь значительных успехов, что отмечено премиями и благодарностями, а также позволило самому герою освоить новые методы бурения.

Важнейшими аспектами работы для Холбека Эсоновича являются здоровье, бдительность, а также сплоченность коллектива. Он считает, что безопасность сотрудников должна быть приоритетом в любой деятельности.

Счастье для нашего героя заключается в семье, ее благополучии, а также в возможности посвятить себя любимой профессии. Эти факторы формируют его представление о полноценной и наполненной жизни.

#BizningQiyofalar. Kadrda- Bozorov Xolbek Esonovich

Bugun #BizningQiyofalar doimiy ruknimizda sizni ERIELL Group Qarshi ekspeditsiyasi 66-sonli brigadaning 6 toifali burg’ulovchisi Bozorov Xolbek Esonovichni tanishtiramiz. U 2011 yilda Kompaniyalar guruhida ishlashni boshlagan bo’lib, shundan beri burg’ulash jarayonlarida faol ishtirok etib keladi.

Burg’ulash jarayonini amalga oshirish, texnik xavfsizlik va vazifalarning aniq ijrosini ta’minlash uning vazifalari sirasiga kiradi.

ERIELL Groupdagi mehnat faoliyati Xolbek Bozorovga innovatsion texnologiyalar bilan ishlashga oid muhim tajriba, yangi ko’nikmalar va bilimlarni olib keldi. U turli xil, jumladan xorijdagi loyihalarda ishtirok etdi, shuningdek, “O’zbekneftgaz” AJ va O’zbekistonning boshqa qator kompaniyalari bilan hamkorlik qildi. Ushbu loyihalar doirasida u ahamiyatga ega bo’lgan yutuqlarga erishdi, bu yutuqlar mukofot va tashakkurnomalar bilan e’tirof etildi, shu bilan birga qahramonimizning o’ziga yangi burg’ulash usullarini o’zlashtirishga imkon berdi.

Xolbek Esonovich uchun salomatlik, hushyorlik, shuningdek jamoaning birdamligi ishdagi muhim jihatlar hisoblanadi. U xodimlar xavfsizligi har qanday faoliyatning ustuvor yo’nalishi bo’lishi kerak deb hisoblaydi.

Qahramonimiz uchun baxt oilasi, uning farovonligi, shuningdek, o’zini sevgan kasbiga bag’ishlash imkoniyatida aks etadi. Bu omillar uning to’laqonli va sermazmun hayot haqidagi tasavvurini shakllantiradi.