July 26, 2022

#ERIELLLadies: В кадре – Юлия Некрасова

#ERIELLLadies: В кадре – Юлия Некрасова

Наша сегодняшняя героиня – специалист по документообороту. Свою профессиональную карьеру в ERIELL Group она начала в феврале этого года.

Несмотря на то, что Юлия Эриковна присоединилась к компании недавно, она успела зарекомендовать себя как высококлассный специалист и профессионал своего дела. Быстро освоившись с рабочими задачами, она разобралась в специфике отрасли, тонкостях ведения документооборота и особенностях политики компании.

В настоящее время героиня сконцентрирована на текущей работе. В ее обязанности входит работа с документами с момента их получения или создания и до завершения исполнения, отправки или сдачи в дело, регистрация договоров у контрагентов, подписание и утверждение другой документации.

Одно из главный качеств героини – ответственность, ведь ее работа подразумевает строгое исполнение и точность в деталях. «Моя работа важна тем, что является завершающим этапом в процессе подписания контрактов с контрагентами», – говорит специалист.

Говоря о своих задачах в работе, Юлия Эриковна подчеркивает важность достижения поставленных целей. По ее словам, самым любимым этапом на работе является завершающий этап подписания у котрагента. Нацеленность на результат – один из главных принципов работы нашей героини.

#ERIELLLadies: Kadrda - Yuliya Nekrasova

Bizning bugungi qahramonimiz hujjat aylanishini tashkil etish bo'yicha mutaxassis. U ERIELL Group kompaniyasidagi professional faoliyatini shu yilning fevral oyida boshlagan.

Yuliya Erikovna kompaniyaga yaqinda kelganiga qaramay, o‘zini yuqori malakali mutaxassis va o‘z sohasining professionali sifatida ko‘rsatishga muvaffaq bo‘ldi. U ish vazifalariga tezda o'rganib, sanoatning o'ziga xos xususiyatlarini, hujjat aylanishining nozik tomonlarini va kompaniya siyosatining o'ziga xos xususiyatlarini o'zlashtirdi.

Hozirda qahramonimiz asosiy e'tiborini joriy vazifalariga qaratgan. Uning zimmasiga hujjatlar qabul qilingan yoki yaratilgan paytdan boshlab ijro yakuniga qadar ular bilan ishlash, kontragentlarning shartnomalarini ro'yxatdan o'tkazish, hujjatlarni imzolash va tasdiqlash kabi vazifalar yuklatilgan.

Qahramonning asosiy fazilatlaridan biri - bu yuqori darajadagi mas'uliyat, chunki uning ishi belgilangan vazifalarning qat'iy bajarilishi va aniqlikni talab etadi. “Ishimning muhimligi shundaki, kontragentlar bilan bilan shartnomalar imzolash jarayonining yakuniy bosqichini qamrab oladi”, - deydi mutaxassis.

Yuliya Erikovna vazifalari haqida gapirar ekan, o'z maqsadlariga erishish muhimligini ta'kidlaydi. Uning so'zlariga ko'ra, ishdagi eng sevimli bosqich - bu kontragent bilan shartnoma imzolashning yakuniy bosqichi. Natijaga e'tibor qaratish - qahramonimiz faoliyatining asosiy tamoyillaridan biridir.