May 13, 2022

ERIELL: На месторождении «Алан» введена в эксплуатацию скважина №220

ERIELL: На месторождении «Алан» введена в эксплуатацию скважина №220

ERIELL Group на месторождении «Алан» (Кашкадарьинская область) осуществлен ввод в эксплуатацию скважины №220 БИС с выполнением
строительства газопровода-шлейфа диаметром 168х8 мм и протяженностью 1,2 км.

Добавим, что ERIELL выступает Генеральным подрядчиком проекта по освоению месторождения «Алан», заказчиком которого является Мубарекское нефтегазодобывающее управление (НГДУ).
Работа по строительству и введению в эксплуатацию новых скважин ведется компанией в рамках реализации совместно с АО «Узбекнефтегаз» «Программы мер по увеличению добычи углеводородного сырья» в части «Обустройство нефтегазовой инфраструктуры».

ERIELL: Alan konida 220-sonli quduq ishga tushirildi.

Alan konida(Qashqadaryo viloyati) ERIELL Group tomonidan diametri 168x8 mm va uzunligi 1,2 km bo‘lgan gaz quvuri –shleyfi qurilib 220-BIS sonli qudug‘ ishga tushirildi.

Shuni qo‘shimcha qilishimiz kerakki, ERIELL buyurtmachi Muborek neft-gaz qazib chiqarish boshqarmasi (NGDU) bo‘lgan “Alan” konini o‘zlashtirish loyihasining Bosh pudratchisi sifatida faoliyat yuritadi.
Kompaniya tomonidan "O‘zbekneftgaz" AJ bilan hamkorlikda ”Uglevodorod xom-ashyosini qazib olishni ko‘paytirish chora-tadbirlari dasturi”ni amalga oshirish doirasida"Neft va gaz infratuzilmasini jihozlash” qismida yangi quduqlarni qurish va ishga tushirish bo‘yicha ishlar olib borilmoqda.