July 4

Специалисты ERIELL Group успешно завершили бурение самой глубокой скважины в Устюртском регионе

Специалисты ERIELL Group успешно завершили бурение самой глубокой скважины в Устюртском регионе

Буровая бригада № 38 ERIELL Group Экспедиции глубокого бурения (ЭГБ) № 5 под руководством буровых мастеров Жумаева Т. М. и Алланазарова С. К. успешно завершила бурение разведочной скважины №11Р на месторождении «Куйи Сургиль». Скважина, глубина которой составляет 5500 метров, стала самой глубокой в Устюртском регионе на сегодняшний день.

Проект был реализован под руководством опытных мастеров, обладающих высокими профессиональными навыками и квалификацией в области бурения. Специалисты продемонстрировали исключительное мастерство и знания, применяя передовые технологии и оборудование. Эти инновации позволили эффективно работать в экстремальных условиях, характеризующихся высокими температурами до 160 °С и давлением до 80 МПа.

Заказчик проекта – АО «Узбекнефтегаз», где ERIELL Group выступает в качестве подрядчика. Успешное завершение бурения этой стратегически важной скважины свидетельствует о высоком уровне профессионализма и технической оснащенности Группы компаний, а также о ее значимом вкладе в развитие нефтегазовой отрасли Узбекистана.

ERIELL Group mutaxassislari tomonidan Usturt hududidagi eng chuqur quduqni burg’ilash ishlari muvaffaqiyatli yakunlandi

ERIELL Group 5-sonli Chuqur burg’ilash ekspeditsiyasining 38-sonli burg’ilash brigadasi burg’ilash ustalari Jumayev.T.M. va Allanazarov S.K. rahbarligida Ustyurt hududidagi “Quyi Surg’il’ konining 11Q-sonli qidiruv qudug’ini burg’ilash ishlarini muvaffaqiyatli yakunladi.
Chuqurligi 5500 metr bo'lgan quduq Ustyurt hududida bugungi kundagi eng chuqur qudug'iga aylandi.

Loyiha burg’ilash sohasida yuqori professional ko’nikmalar va mahoratga ega bo’lgan tajribali ustalar rahbarligida amalga oshirildi. Mutaxassislar ilg’or texnologiyalar va asbob-uskunalarni qo’llagan holda noyob mahorati hamda bilimlarini namoyish etilar. Bu innovatsiyalar 160 gradusgacha bo’lgan yuqori harorat va 80 MPagacha bo’lgan bosim bilan birga kechadigan ekstremal sharoitlarda samarali ishlash imkonini beradi.

Loyiha buyurtmachisi – “O’zbekneftgaz” AJ bo’lib, unda ERIELL Group pudratchi sifatida ishtirok etadi. Ushbu strategik ahamiyatga ega bo’lgan quduqni burg’ilash ishlarining muvaffaqiyatli yakunlanishi Kompaniyalar guruhining yuksak darajadagi professionalligi va texnik ta’minlanganligidan, shuningdek, uning O’zbekiston neft-gaz sohasini rivojlantirishga qo’shayotgan muhim hissasidan dalolat beradi.