April 1, 2022

#ERIELLLadies: В кадре Дилором Артикова

#ERIELLLadies: В кадре Дилором Артикова

Наша сегодняшняя героиня - ведущий специалист по работе с персоналом Каршинского региона Дилором Саиданваровна Артикова.

В ERIELL Group она пришла в апреле 2020 года на должность специалиста по работе с персоналом. На свою сегодняшнюю должность была назначена 2 сентября 2021 года.

В профессиональные обязанности Дилором Саиданваровна входит создание эффективной системы управления кадрами, учёт заработной платы, заключение трудовых договоров. Она занимается поиском потенциальных сотрудников на вакантные позиции, кадровыми перестановками, учётом графика отпусков, контролем соблюдения сотрудниками трудовой дисциплины и другими необходимыми направлениями.

Самым важным в своей работе наша героиня считает ответственность и своевременность выполнения должностных обязанностей.

«Работая в нашей компании я обрела новую семью в виде своего коллектива. А благодаря разным стажировкам, организованным в ERIELL Group, стала опытнее в сфере HR», - отмечает Дилором Артикова.

При этом она ставит такие цели, как ещё больший рост профессионализма в избранном направлении и дальнейшее повышение своей квалификацию.

О том, как она любит проводить свой досуг наша героиня говорит так: «Люблю свободное время проводить в кругу своей семьи, а еще, когда есть возможность, всегда готова посмотреть хороший фильм».

А о своём рецепте счастья она говорит коротко и ясно:

«Счастье для меня - это моя семья и работа».

#ERIELLLadies: Kadrda Dilorom Artikova

Bugungi qaxramonimiz – Qarshi regioni xodimlar bilan ishlash bo‘yicha yetakchi mutaxassis Dilorom Saidanvarovna Artikova.

ERIELL Group kompaniyasiga u 2020 yil aprelda xodimlar bilan ishlash bo‘yicha mutaxassis lavozimiga ishga kelgan. Bugungi lavozimiga u 2021 yil 2 sentyabrda tayinlangan.

Dilorom Saidanvarovnaning xizmat vazifalari qatoriga xodimlar bilan ishlashning samarali tizimini yaratish, oylik maoshlar hisobini olib borish, mehnat shartnomalarini tuzish kabi ishlar kiradi. U bo‘y ish o‘rinlariga potensial xodimlarni izlash, xodimlarning ish joylarini almashtirish, mehna ta'tillari jadvalini tuzish, xodimlar tomonidan mehnat intizomiga rioya qilish va boshqa zarur yo‘nalishlarda ish olib boradi.

O‘z ishida eng muhim vazifa ma'suliyatlilik va xizmat vazifalarini o‘z vaqtida bajarishdir, deb hisoblaydi qaxramonimiz.

“Kompaniyamizda ishlash davomida men o‘z kollektivimiz misolida yangi oilaga ega bo‘ldim. ERIELL Group kompaniyasi tomonidan tashkil etilgan turli stajirovkalar tufayli esa HR sohasida yanada tajriba orttirdim,”-deb ta'kidlaydi Diloram Artikova.

Bunda u tanlangan yo‘nalishda o‘z kasbiy mahoratini yanada oshirish va malakasini ko‘tarish kabi maqsadlarni o‘z oldiga qo‘yadi.

Bo‘sh vaqtini qanday o‘tkazishi to‘g‘risidagi savolga qaxramonimiz shunday javob beradi: “O‘z bo‘sh vaqtimni oilam davrasida o‘tkazishni, yana yaxshi fil'm tomosha qilishni yoqtiraman”.

Baxt to‘g‘risidagi fikrini esa lo‘nda va aniq ifodalaydi: “Men uchun baxt bu –mening oilam va ishim”.