October 19, 2022

Переход от добычи углеводородного сырья к глубокой его переработке

Переход от добычи углеводородного сырья к глубокой его переработке

В 70, 80, 90-е годы в нефтегазовой промышленности Узбекистана произошли большие перемены, в частности, был налажен не только промысел добычи нефти и газа, но и их переработка.

Начиная с середины 70-х годов Газлийское месторождение уже было истощено и нефтедобычу сконцентрировали на Мубарекском и Шуртанском месторождениях. В этот период был построен Мубарекский газоперерабатывающий завод, создана система магистральных газопроводов для поставки газа во все области Узбекистана, а также в соседние республики. Для страны начался период подъема энергетических ресурсов.

Узбекистан не только провел широкомасштабную реконструкцию и техническое перевооружение Алтыарыкского и Ферганского НПЗ, увеличив их мощности и внедрив новейшие технологические процессы, но и построил новые крупные предприятия: Бухарский НПЗ и Шуртанский газохимический комплекс.

Uglevodorod hom-ashyosini qazib olishdan uni chuqur qayta ishlash jarayoniga o‘tish

70, 80, 90-chi yillarda O‘zbekiston neft-gaz sanoatida katta o‘zgarishlar ro‘y berdi, xususan, nafaqat konlarda neft va gaz qazib olish, balki ularni qayta ishlash ham yo‘lga qo‘yildi.

70-chi yillar o‘rtalarida boshlab Gazli koni allaqachon tugatilgan bo‘lib, neft qazib olish Muborak va Sho‘rtan konlariga e'tibor qaratilgan edi. Bu davrda Muborak gazni qayta ishlash zavodi qurilgan, O‘zbekistonning barcha viloyatlari, shuningdek, qo‘shni respublikani gaz bilan ta'minlash uchun magistral gaz quvurlari tizimi yaratilgan edi. Mamlakat uchun energiya resurslarining rivojlanish davri boshlandi.

O‘zbekiston nafaqat Oltiariq va Farg‘ona neftni qayta ishlash zavodlarini ularning quvvatlarini oshirish hamda eng yangi texnologik jarayonlarni joriy etgan holda keng ko‘lamli rekonstruksiya qilish va texnik qayta jihozlash ishlarini olib bordi , balki yangi yirik korxonalar: Buxoro neftni qayta ishlash zavodi va Sho‘rtan gaz-kimyo majmuasini ham barpo etdi.