November 1, 2022

Испытание РУО завершено успешно

Испытание РУО завершено успешно

Службой буровых растворов ERIELL middle east oilfield services DMCC проведены успешные опытно-промысловые испытания на наклонно-направленной скважине с использованием буровых растворов, ранее не применяемых на проектах Узбекистана.

На данной скважине впервые был применен новый раствор на углеводородной основе РУО, при бурении секции №2 технической колонны в интервале 2004-3369 метров, что завершилось успешным спуском обсадной колонны 244,5 мм.

Важно, что данная работа была проведена собственными силами специалистов Службы буровых растворов без привлечения сторонних сервисов.

Специалистами службы СБР, была проделана большая работа по подбору рецептуры, базовой жидкости (масла), причем от местного производителя, путем выдачи заводу технических условий от СБР на данный реагент и его производство под требуемые стандарты. Это стало новым шагом в развитии собственных технологий компанией и её значительным достижением.

После лабораторных тестов на пригодность базовой жидкости, была проведена масштабная и одновременно кропотливая работа по подбору рецептуры и компонентного состава РУО, определены поставщики химии. Это было сделано путем проведения положительных тестов в лаборатории, верификации данных и отсеивания худших.

Кроме того, помимо подбора самого РУО, была проведена модернизация бурового станка под условия работы с РУО – от замены всех резино-технических изделий на маслостойкие до установки диспергатора ДГ-40, необходимых технологических линий, проведения сварочных работ. Работа проводилась под руководством ведущих механиков Службы буровых растворов.

Успешное испытание доказывает применимость РУО, разработанного специалистами СБР, для работы в условиях сложных горно-геологическом разрезе и профиле скважины, что дает возможность применения системы на постоянной основе для бурения аналогичных скважин.

UVA sinovi muvaffaqiyatli yakunlandi

ERIELL middle east oilfield services DMCC burg‘ulash eritmalari xizmati tomonidan ilgari O‘zbekiston loyihalarida qo‘llanilmagan burg‘ulash eritmalaridan foydalangan holda qiya-yo‘naltirilgan quduqlarda tajriba-kon sinovlari muvaffaqiyatli o‘tkazildi.

Mazkur quduqda 2-sonli texnik kolonna seksiyasini 2004-3369 metr oraliqda burg‘ulash jarayonida ilk bor UVA uglevodorod asosidagi yangi eritma qo‘llanildi va bu 244,5 mmlik yon kolonnaning muvaffaqiyatli ishga tushirilishi bilan yakunlandi.

Bu boradagi ish burg‘ulash eritmalari xizmati mutaxassislari tomonidan boshqa xizmatlarni jalb qilmasdan mustaqil ravishda amalga oshirilganligi juda muhimdir.

BEX xizmati mutaxassislari tomonidan ushbu reagent uchun BEX dan texnik shartlar zavodiga berish yo‘li bilan mahalliy ishlab chiqaruvchidan asos suyuqligi (moy) reseptini tanlash va uni talab etiladigan standartlar asosida ishlab chiqarish bo‘yicha katta ishlar amalga oshirildi. Bu kompaniyaning shaxsiy texnologiyalarini rivojlantirishda yangi qadami va uning muhim yutug‘i bo‘ldi.

Asos suyuqligining yaroqliligi bo‘yicha laboratoriya sinovlaridan so‘ng, UVA formulasi va tarkibiy qismlarini tanlash bo‘yicha keng ko‘lamli va bir vaqtning o‘zida serdiqqat ishlar olib borildi, kimyoviy vositalarni yetkazib beruvchilar belgilab olindi. Bu laboratoriyalarda ijobiy testlarni o‘tkazish, ma'lumotlarni tekshirish va yomonlarini saralab olish yo‘li bilan bajarildi.

Bundan tashqari, UVAni o‘zini tanlashdan tashqari, burg‘ulash dastgohi UVA bilan ishlash uchun – barcha rezina-texnika mahsulotlarini moyga chidamli mahsulotlarga almashtirishdan, payvandlash ishlarini o‘tkazishda zarur texnologik liniyalari, DG-40 dispergatorni o‘rnatishgacha modernizasiya qilindi. Bu boradagi ishlar Burg‘ulash eritmalari hizmatining yetakchi mexaniklari rahbarligi ostida amalga oshirildi.

Muvaffaqiyatli sinov BEX mutaxassislari tomonidan ishlab chiqilgan UVA ni murakkab tog‘-kon geologik konlarda va quduq sohasi sharoitlarida ishlash uchun qo‘llanilishini isbotlaydi. Bu esa shunga o‘xshash quduqlarni burg‘ulash uchun doimiy ravishda tizimdan foydalanish imkonini beradi.