May 22, 2023

Проект «Технический предел» на месторождении «Марказий Аввал»

Проект «Технический предел» на месторождении «Марказий Аввал»

На месторождении «Марказий Аввал» успешно реализуется проект «Технический предел», способствующий ускорению процесса работ на объектах без потери качества.

В рамках этой деятельности бригада №47 под руководством бурового мастера Косимова А. и других специалистов успешно завершила бурение скважин №№ 16 и 19, выполнив поставленную задачу отбора керна, общий объем которого составил 166,8 и 67 метров соответственно.

Отбор и последующий анализ керна - это неотъемлемая часть исследования геологической структуры пласта, позволяющего изучить насыщенность месторождения углеводородами. Его проводят, чтобы добыть ценные данные, необходимые для построения геологических и геофизических моделей месторождения, а также для оценки коллекторских свойств пласта.

Markaziy Avval” konida "Texnik chegara

“Markaziy Avval” konida sifatni yo‘qotmasdan ob'ektlarda ish jarayonini tezlashtirishga yordam beradigan “Texnik chegara” loyihasi muvaffaqiyatli amalga oshirilmoqda.

Burg‘ulash ustasi Qosimov A va boshqa mutaxassislar rahbarligida 47-sonli brigada mazkur faoliyat doirasida umumiy hajmi 166,8 va mos ravishda 67 metr bo‘lgan kernni saralash kabi oldiga qo‘ygan vazifani bajargan holda 16-19-sonli quduqlarni burg‘ulash ishlarini muvaffaqiyatli yakunladi.
Kernni saralash va keyingi tahlili qatlamning geologik tuzilishini tadqiq etishning ajralmas qismi hisoblanib, bu konning uglevodorodlarga to‘yinganini o‘rganishga imkon beradi. U konning geologik va geofizik modellarini yaratish, shuningdek, qatlamning kollektor xossalarini baholash uchun zarur bo‘lgan qimmatli ma'lumotlarni olish uchun o‘tkaziladi.