December 5, 2023

#PROБезопасность: средства коллективной защиты

#PROБезопасность: средства коллективной защиты

Продолжаем знакомить вас с различными аспектами соблюдения безопасности на объектах деятельности ERIELL Group. Сегодняшняя тема рубрики #PROБезопасность – средства коллективной защиты (СКЗ).

Такие средства используются для предотвращения или уменьшения влияния на работников вредных и опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнений. В отличие от средств индивидуальной защиты они должны защищать двух или более лиц за счет нормализации условий их трудовой деятельности.

Виды средств коллективной защиты в зависимости от конкретного опасного и/или вредного производственного фактора или конструктивных особенностей делят на типы:
– от излучения (инфракрасного, ионизирующего, ультрафиолетового, лазерного) и различных видов полей (электромагнитного, магнитного или электрического). К таким СЗ относятся различные виды ограждений, сигнализация, герметизация, автоматический контроль и знаки безопасности.
– Антишумовые и противибрационные, а именно звуко- и виброизоляция, спецограждение;
– от поражения током. К таким СЗ относятся защитное заземление, ограждение, дистанционное управление и автоматическое отключение;
– от механических воздействий: сигнализация и ограждение, знаки безопасности, автоматический контроль;
– для улучшения и нормализации освещения рабочих мест, помещений. Это осветительное оборудование и приборы, различные источники света, светофоры и светозащитное оборудование;
– от химических факторов. К этим СЗ относятся средства очистки воздуха, вентиляции, герметизации, дистанционного управления, ограждения и знаки безопасности;
– от низких (высоких) температур. К таким СЗ принадлежат средства термоизоляции, дистанционного управления, автоматического контроля, сигнализации и ограждение;
– для нормализации воздушной среды. Среди них — средства кондиционирования воздуха, его вентиляции, автоматического контроля и сигнализации.

#PROXavfsizlik: jamoaviy himoya vositalari
Sizlarni ERIELL Group faoliyatida ob’yektlarda xavfsizlikka rioya qilishning turli jihatlari bilan tanishtirishda davom etamiz. #PROXavfsizlik ruknining bugungu mavzusi– jamoaviy himoya vositalaridir (JHV).

Bunday vositalar ishchilarga zararli va xavfli ishlab chiqarish omillarining ta’sirini oldini olish yoki kamaytirish, shuningdek, ifloslanishdan himoya qilish uchun ishlatiladi. Shaxsiy himoya vositalaridan farqli o’laroq, ular ikkita yoki undan ortiq shaxslarni ularning mehnat faoliyati sharoitlarini normallashtirish hisobiga himoya qilishi lozim.

Jamoaviy himoya vositalari turlari muayyan xavfli yoki zararli ishlab chiqarish omillari yoki konstruktiv xususiyatlariga qarab quyidagi turlarga bo’linadi:
– nurlanishdan (infraqizil, ionlashuvchi, ultrabinafsha, lazer) va turli xil maydonlardan (elektomagnit, magnit yoki elektr). Bunday HV ga chegaralash, signalizatsiya, germetizatsiya, avtomatik nazorat va xavfsizlik belgilari kiradi.
– shovqin va tebranishlarga qarshi, aynan tovush- va tebranish izolyatsiya, maxsus chegaralanish;
– elektr tokidan shikastlanish. Bunday HV yerga ulangan himoya qiluvchi sim, saqlash, masofaviy boshqaruv va avtomatik o’chirish;
– mexanik ta’sirlardan: signalizatsiya va ajratish, xavfsizlik belgilari, avtomatik nazorat;
– ish joylari, binolarda yoritishni yaxshilash va normallashtirish uchun. Bu yoritish uskunalari va asboblari, turli yorug’lik manbalari, svetoforlar va yorug’likdan saqlaydigan uskunalar;
– kimyoviy omillardan. HV bu turiga havoni tozalash, ventilyatsiya, germetizatsiya, masofadan boshqaruv, saqlash va xavfsizlik belgilari kiradi.
– past (yuqori) haroratdan. Bunday HVga termoizolyatsiya, masofadan boshqarish, avotmatik nazorat, signalizatsiya va chegaralash vositalari kiradi;
– havo muhitini normallashtirish uchun. Ular orasida — havo namligini bir xilda ushlab turadigan, uni ventillatsiyalash, avtomatik nazorat va signalizatsiya vositalari kiradi.