June 7

ERIELL Group: месячник охраны окружающей среды

ERIELL Group: месячник охраны окружающей среды

В период с 5 мая по 5 июня на всех объектах Группы ERIELL прошел месячник охраны окружающей среды, посвященный Международному дню охраны окружающей среды, который отмечается 5 июня. В рамках этой инициативы сотрудникам были разъяснены основные принципы и методы реализации природоохранных мероприятий.

Согласно распоряжению, специалисты Управление ПБ, ОТ и ООС производственных объединений провели ряд мероприятий, направленных на укрепление экологической безопасности на объектах Группы компаний.

Основные мероприятия включали:

- Проведение внеочередных инструктажей и собеседований с рабочими и инженерно-техническим персоналом по соблюдению требований охраны окружающей среды на производственных объектах.

- Проверки на соответствие производственных объектов требованиям и нормам охраны окружающей среды.

Эти меры способствовали повышению культуры производства и укреплению экологической безопасности на всех уровнях ERIELL Group.

ERIELL Group: Atrof-muhitni muhofaza qilish oyligi

5 maydan 5 iyunga qadar bo’lgan davrda ERIELL Guruhining barcha obyektlarida 5 iyun kuni nishonlanadigan Xalqaro Atrof-muhitni muhofaza qilish kuniga bag’ishlangan Atrof-muhitni muhofaza qilish oyligi bo’lib o’tdi. Ushbu tashabbus doirasida xodimlarga tabiatni muhofaza qilish tadbirlarini amalga oshirishning asosiy prinsiplari va usullari tushuntirildi.

Buyruqqa binonan, ishlab chiqarish birlashmalarining SX, MM va AMM boshqarmalari mutaxassislari Kompaniyalar guruhi obyektlarida ekologik xavfsizlikni mustahkamlashga qaratilgan bir qator tadbirlarni o’tkazdi.

Asosiy tadbirlar quyidagilarni o’z ichiga oldi:

- Ishlab chiqarish obyektlarida atrof-muhitni muhofaza qilish talablariga rioya qilish bo’yicha xodimlar va muhandis-texnik xodimlar bilan navbatdan tashqari instruktajlar hamda suhbatlar o’tkazish.

-Ishlab chiqarish obyektlarida atof-muhitni muhofaza qilish talablari va normalariga muvofiqligini tekshirish.

Ushbu choralar ishlab chiqarish madaniyatini oshirish va ERIELL Groupning barcha darajalarida ekologik xavfsizlikni mustahkamlashga yordam beradi.