April 5

Месячник охраны труда на объектах ERIELL Group

Месячник охраны труда на объектах ERIELL Group

В период с 1 по 30 апреля  на всех объектах ERIELL Group проходит месячник охраны труда, приуроченный к Международному дню охраны труда, который отмечается 28 апреля.

В это время усиленное внимание уделяется вопросам безопасности и здоровья работников Группы компаний.

В связи с этим важным событием принято решение по популяризации и обучению сотрудников  ERIELL Group по части охраны труда.

Одним из основных мероприятий в рамках месячника являются встречи, посвященные ПБ, ОТ и ООС, проводимые среди работников бригад и трудовых коллективов на всех уровнях структурных подразделений. Собрания призваны акцентировать внимание на конкретных методах и приемах, которые способствуют безопасной работе. Сотрудникам также предоставляется информация о последних изменениях в законодательстве по охране труда и лучших практиках, позволяющих минимизировать риски на производстве.

Этот период позволяет всем участникам процесса обмениваться знаниями и опытом, а также подчеркнуть важность обеспечения безопасности труда как одного из приоритетных принципов деятельности Группы компаний.

ERIELL Group obyektlarida mehnatni muhofaza qilish oyligi

1-apreldan 30-aprelgacha boʻlgan davrda ERIELL Group kompaniyasining barcha obyektlarida 28-aprel kuni nishonlanadigan Xalqaro mehnatni muhofaza qilish kuniga bagʻishlangan mehnatni muhofaza qilish oyligi oʻtkazilmoqda.

Ushbu davrda Kompaniyalar guruhi xodimlarining xavfsizligi va salomatligiga e'tibor kuchaytirilmoqda.

Ushbu muhim hodisa munosabati bilan ERIELL Group xodimlarini mehnatni muhofaza qilish mavzusini ommalashtirish va bu mavzu bo'yicha o'qitish to'g'risida qaror qabul qilindi.

Oylik doirasidagi asosiy tadbirlardan biri barcha darajadagi tarkibiy bo‘linmalardagi brigadalar va mehnat jamoalari ishchilari o‘rtasida sanoat xavfsizligi, salomatlik va atrof-muhitni muhofaza qilishga bag‘ishlangan yig‘ilishlardir. Yig'ilishlar xavfsiz ishlashni targ'ib qiluvchi aniq metod va usullarni ta'kidlash uchun mo'ljallangan. Shuningdek, ishchilarga mehnatni muhofaza qilish qonunchiligidagi so'nggi o'zgarishlar va ishdagi xavflarni minimallashtirish uchun ilg'or tajribalar haqida ma'lumot beriladi.

Bu davr jarayonning barcha ishtirokchilariga bilim va tajriba almashish imkonini beradi, shuningdek, Kompaniyalar guruhining ustuvor tamoyillaridan biri sifatida mehnat xavfsizligini ta’minlash muhimligini ta’kidlaydi.