June 11, 2023

Завершено бурение скважины № 27 «Куйи Сургиль»  

Завершено бурение скважины № 27 «Куйи Сургиль»

Специалистами Сурхандарьинской экспедиции ERIELL Group успешно завершена бурением эксплуатационная скважина № 27 «Куйи Сургиль» с опережением на 30% или 42 суток.

Показатель достигнут благодаря слаженной и четко спланированной работе буровой бригады № 36 под руководством буровых мастеров Авезмуротова С. и Норкабулова Б., а также других специалистов и служб Группы компаний, обеспечивающих бесперебойную работу на скважинах.

Месторождение «Куйи Сургиль» осваивается в рамках проекта «Программа мер по увеличению добычи углеводородного сырья», реализуемого ERIELL Group в качестве Генподрядчика с 2017 года совместно с АО «Узбекнефтегаз».

“Quyi Surg‘il” konida 27-sonli quduqni burg‘ulash yakunlandi

ERIELL Group Surxondaryo ekspedisiyasi mutaxassislari tomonidan “Quyi Surg‘il” konidagi 27-sonli ekspluatasiya qudug‘ini burg‘ulash 30 foiz yoki muddatidan 42 sutka oldin muvaffaqiyatli yakunlandi.

Bunday ko‘rsatkich burg‘ulash ustalari Avezmurotova S va Norqabulova B rahbarligidagi 36-sonli burg‘ulash brigadasi, shuningdek, quduqlarning uzluksiz ishlashini ta'minlovchi kompaniyalar guruhining boshqa xizmatlari va mutaxassislarining muvofiqlashtirigan va aniq rejalashtirilgan ishi tufayli erishildi.

“Quyi Surg‘il” koni ERIELL Groupning Bosh pudratchi sifatida 2017 yildan buyon “O‘zbekneftgaz” AJ bilan birgalikda amalga oshirgan “Uglevodorod hom-ashyosini qazib olishni oshirish bo‘yicha chora-tadbirlar dasturi” loyihasi doirasida o‘zlashtirilmoqda.