January 9

Бурение горизонтальной скважины на «Марказий Авваль»

Бурение горизонтальной скважины на «Марказий Авваль»

В рамках разработки нефтяных месторождений начат процесс бурения горизонтальной скважины на месторождении «Марказий Авваль». Горизонтальная скважина отличается тем, что угол отклонения ее ствола от вертикали составляет впечатляющие 80-90°. Такая техника позволяет достигнуть нефтеносных слоев, находящихся на значительном удалении от места бурения, что придает этому методу не только эффективность, но и высокий уровень безопасности для сохранения экологии и природного ландшафта.

Специалисты занимаются бурением горизонтальной скважины № 31 Г на «Марказий Авваль», где планируемый зенитный угол составляет 83 градуса, а горизонтальная секция – 251 метр. Задача Службы наклонно-направленного бурения (ННБ) заключается в достижении всех указанных параметров на вертикальном расстоянии 625 метров. Общая глубина скважины по вертикали составляет 1718 метров.

Профиль скважины включает две секции для набора зенитного угла, а также промежуточную секцию стабилизации длиной 60 метров между ними. Первая секция для набора угла уже успешно пройдена, и фактический зенитный угол здесь составляет 28,3 градуса. Следующим этапом станет бурение интервала стабилизации, где интенсивность набора составляет 1 градус на каждые 10 метров, а длина участка – 280 метров.

Особый интерес представляет интервал скважины с глубины от 1500 до 1901 метра, где плановая интенсивность набора составляет 1,44 градуса на каждые 10 метров, что достаточно много для бурения долотом диаметром 190,5 мм. Однако, этот фактор учитывался уже на этапе проектирования профиля, поэтому особые сложности на этом участке исключены.

“Markaziy Avval” konida gorizontal quduqni burg’ulash

Neft konlarini qazish doirasida “Markaziy Avval” konida gorizontal quduqni burg’ulash jarayoni boshlandi. Gorizontal quduq stvolining vertikaldan og’ish burchagi ta’sirli 80-90° tashkil etishi bilan ajralib turadi. Bunday texnika burg’ulash joyidan ancha uzoqda joylashgan neftga boy qatlamlarga yetib borish imkonini berib, bu usulga nafaqat samaradorlik, balki ekologiya va tabiiy landshaftni saqlab qolish uchun yuqori darajadagi xavfsizlikni ham ta’minlaydi.

Mutaxassislar “Markaziy Avval” konidagi rejalashtirilgan zenit burchagi 83 gradus, gorizontal seksiya 251 metrni tashkil etuvchi 31G-sonli gorizontal quduqni burg’ulash ishlari bilan shug’ullandilar. Qiya-yo’naltirilgan burg’ulash (QYB) xizmatining vazifasi 625 metr bo’lgan vertikal masofadagi barcha ko’rsatilgan parametrlarga yetib borishdan iborat. Quduqning vertikal bo’yicha umumiy chuqurligi 1718 metrni tashkil etdi.

Quduq profili zenit burchagini o’rnatish uchun ikkita seksiyani, shuningdek, ular o’rtasidagi 60 metr uzunlikdagi oraliq stabilizatsiya seksiyasini o’z ichiga olgan. Burchakni o’rnatish uchun birinchi seksiya muvaffaqiyatli o’tkazildi va bu yerda haqiqiy zenit burchagi 28,3 gradusni tashkil etdi. Keyingi bosqich stabilizatsiya intervalini burg’ulash bo’ladi, bunda to’plam intensivligi har 10 metr uchun 1 gradusni, maydon uzunligi esa 280 metrni tashkil etadi.

1500 dan 1901 metrgacha bo’lgan chuqurlikdagi quduq intervali alohida qiziqish uyg’otadi, bunda to’plamning rejalashtirilgan intensivligi har 10 metr uchun 1,44 gradusni tashkil etib, diametri 190, 5 mmli iskana bilan burg’ulash uchun yetarlicha ko’pdir. Biroq, ushbu omil profilni loyihalashtirish bosqichida hisobga olingan edi, shuning uchun mazkur maydonda alohida qiyinchiliklar istisno qilinadi.