December 12, 2023

Освоение скважины №3 ОЭ на «М-25»

Освоение скважины №3 ОЭ на «М-25»

В ходе доразведки месторождения «Мустакилликнинг 25 йиллиги», расположенном в Сурхандарьинской области, Сурхандарьинской экспедицией ERIELL Group успешно запущены работы по освоению и испытанию очередной оценочно-эксплуатационной скважины №3-ОЭ. Промышленный приток газа был достигнут с XVа продуктивного горизонта Юрских карбонатных отложений.

Полученные на месторождении результаты подчеркивают эффективность проведенных мероприятий и представляют собой важный шаг в направлении устойчивого развития нефтегазовой промышленности в регионе.

Напомним, что расположенное в особых геологических условиях, с воздействием сероводорода, аномальным пластовым давлением и критическими температурами, «Мустакилликнинг 25 йиллиги» является одним из сложнейших месторождений в Узбекистане.

ERIELL Group выступает в качестве генерального подрядчика месторождения «Мустакилликнинг 25 йиллиги», Заказчик – Surhan Gas Chemical Operating Company.

“M-25” konida 3-sonli BE quduq o’zlashtirilmoqda

Surxondaryo viloyatida joylashgan “Mustaqillikning 25-yilligi” konini razvedka qilishdan oldin ERIELL Group Surxon ekspeditsiyasi navbatdagi 3-sonli baholash-eksplutatsiya (BE) qudug’ini o’zlashtirish va sinovdan o’tkazish bo’yicha ishlarni muvaffaqiyatli yo’lga qo’ydi.

Sanoat gaz oqimi Yura karbonat qatlamlarining XV chi mahsuldor qavatidan olindi.

Konda olingan  natijalar olib borilgan chora-tadbirlarning samaradorligini ta'kidlaydi va hududda neft-gaz sanoatining barqaror rivojlanishida muhim qadam hisoblanadi

Eslatib o’tamiz, vodorod sulfidi, anomal qatlam bosimi va keskin harorat ta’sirida alohida geologik sharoitlarda joylashgan “Mustaqillikning 25-yilligi” koni O’zbekistondagi murakkab konlardan biri sanaladi.

ERIELL Group “Mustaqillikning 25-yilligi” konining Bosh pudratchisi sifatida ishtirok etadi. Buyurtmachi – Surhan Gas Chemical Operating Company.